Fjälljaktsbeslutet ligger fast

Regeringens beslut 2007, att ge alla europeiska invånare samma rätt till jakt i svenska fjällen, diskuterades i riksdagen. Under debatten indikerade regeringsföreträdare att beslutet egentligen handlar om företagsamhet inte jakt.

Debatten om fjälljakten går vidare. När riksdagen diskuterade frågan gick socialdemokraterna i bräschen för att riva upp dagens regler och återgå till de gamla. Regeringspartierna höll emot och mellan raderna märktes allt tydligare att beslutet, att ge alla européer samma möjlighet till jakt i fjällen, egentligen handlade om ett politiskt ställningstagande för företagande och inte alls om jakt.

Helene Pettersson (s) tog upp frågan om fjälljakten i plenisalen under en diskussion om jakt och viltvård. Hon menade att regeringen trots påtryckningar från alla håll vägrat ändra på beslutet från 2007.
Anledningen sägs vara att man är rädd för en anmälan till EG-domstolen.
Hon påtalade sedan att både Norge och Finland argumenterat för sin rätt att upplåta jakt i första hand till sina medborgare och fått rätt.
Sverige försökte inte ens argumentera man lade sig platt, till synes helt utan anledning.
Helene Pettersson menade också att EU-kommissionens European Charter on Hunting and Biodiversity slår hål på alla argument från regeringen. Hon hävdade att dokumentet tydligt indikerar att jaktarrangörer får finna sig i begränsningar.
Argumenten för ett återinförande av de regler som gällde före 2007 är många. Bevisen som nu finns för att Sverige inte bröt mot några som helst EU-regler före 2007 är tydliga, och de ligger på bordet. I dag har vi möjlighet att sätta stopp och punkt för den här debatten en gång för alla, sa Helene Pettersson.

Efter att Helen Pettersson ifrågasatt regeringens agerande kring fjälljakten försökte Bengt-Anders Johansson (m) förklara varför regeringen inte tog strid.
Alltid när man kommunicerar med EU-domstolen handlar det om vilka förutsättningar som finns för att klara hem ett ärende eller inte.
Eftersom såväl Kommerskollegium, UD:s och jordbruksdepartementets jurister kommit till samma slutsats fann regeringen ingen anledning att driva ärendet vidare, menade Bengt-Anders Johansson.

Även andra borgerliga politiker försvarade regeringens agerande. Erik A Eriksson (c) påtalade att regeringen hela tiden sagt att upplåtelse av jakt inte är en tjänst, men att det blir ett indirekt hinder för att sälja andra tjänster.
Frågan är om vi tycker att det ska finnas utveckling och företagande i hela Sverige. Ska vi anse att det inte är rätt? Alliansregeringen tycker att det är viktigt. Jobblinjen gäller även här. Ett fritt företagande ska gälla, sa Erik A Eriksson

Irene Oskarsson (kd): hänvisade till Eskil Erlandssons tidigare yttrande om att frågan om fjälljakten inte rör jakten i sig utan tjänster som är knutna till jaktturism. De gamla reglerna skulle med andra ord vara handelshinder som inte EU accepterar.
Alltså är vi där hänvisade till det regelverk som finns och som vi har ställt upp på. Då får vi väl försöka påverka det så som vi nu gör genom att ta till vara det som står om att vi har möjlighet att ta regionalpolitiska hänsyn, sa Irene Oskarsson och syftade mot att det tillåts läns och kommunkort för fjälljakten.
Magnus Rydholm

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev