Familjeskogsbruket säger nej till detaljreglering

Miljömålsberedningen tar idag emot en slutrapport från sin expertgrupp Miljöhänsyn i skogsbruket. Expertgruppens förslag är ett tydligt avsteg från dagens skogspolitik med frihet under ansvar, skriver ett kritiskt LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Miljömålsberedningen ska under 2013 lägga fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning med fokus på skogsbruk. Den expertgrupp som beredningen knutit till sig för att lämna förslag till hur miljöhänsynen i skogsbruket kan utvecklas, har nu lämnat sin rapport som underlag för beredningens arbete.

Det råder en samsyn i skogsbruket om att det finns brister i miljöhänsynen. Inom familjeskogsbruket jobbar vi aktivt för att komma till rätta med dessa brister och har också till expertgruppen föreslagit ett stort antal förbättringsåtgärder. Våra förslag har inte beaktats av expertgruppen. Inte heller har arbetet i Skogsstyrelsens dialogprocess tagits tillvara, säger Sten Frohm på LRF Skogsägarna i pressmeddelandet.

Rapporten föreslår långtgående förändringar och ökad detaljreglering i skogslagstiftningen. Förslagen är rättsosäkra och saknar konsekvensanalyser, säger Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna och ledamot i expertgruppen.

Han befarar en orimlig administrativ börda för såväl den enskilda skogsägaren som myndigheten, eftersom en stor del av avverkningarna kommer att innebära samråd.

Det är synd att expertgruppen väljer ökad reglering och schabloner för att utveckla naturhänsynen i skogsbruket. Det riskerar att underminera skogsägarens egna drivkrafter, engagemang och stolthet. Nu är det upp till politikerna i beredningen att se till helheten och väga in skogens stora betydelse för Sverige, för klimatarbetet och för alla de människor som lever av skogen, menar LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev