torsdag 28 september

EU:s vargnej äventyrar demokratin

Fyra av fem folkvalda ledamöter i riksdagen röstade den 21 oktober 2009 igenom en ny rovdjurspolitik. Bland annat beslutades om ett tillfälligt tak för vargstammen och lokalt beslutande av länsstyrelserna.
Nu sätts landets självbestämmande på prov när miljökommissionär Janez Potocnik från Slovenien gör allt för att stoppa vargjakten.

Den politiska majoriteten var förkrossade den 21 oktober 2009 då bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot en ny rovdjurspolitik. Dagen efter anmälde dock Naturskyddsföreningen, WWF, Rovdjursföreningen och Djurskyddet riksdagens beslut till dåvarande EG-domstolen. Anledningen till anmälan är att föreningarna anser att beslutet strider mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Under stort medierabalder har två licensjakter på varg har genomförts efter beslutet. 2010 sköts 28 vargar under jakten, året efter sköts 19. Ingen genetiskt viktig varg fälldes vid jakterna.

Miljökommissionär Janez Potocnik fick vargjaktärendet och tog miljöfundamentalisternas parti. Han har sedan dess oförtrutet stoppat varje enskilt försök av den svenska regeringen att genomföra riksdagsbeslutet om en ny rovdjurspolitik.

Vargjakten stoppades
Den 17 augusti 2011 stoppade regeringen därför planerna på licensjakt. Regeringen var rädd för att hamna stämmas i EU-domstolen, ett beslut som fick tummen upp även av Socialdemokraterna. Samtidigt utlovades enklare skyddsjaktregler och utökad skyddsjakt på skadegörande vargar. Dessutom skulle licensjakten på varg återinförande under 2013.

Men trots fagra löften har boende i vargbältet i praktiken inte fått någon ökning av skyddsjakten. Trots otaliga, välgrundade ansökningar till landets länsstyrelser har bara ett fåtal beviljats. Till exempel nekas konsekvent skyddsjaktansökningar på vargar som befinner sig inne i samhällen eftersom detta anses vara ett naturligt beteende för vargen.

Flera av länsstyrelsernas rovdjurshandläggare har också sagt till Svensk Jakt att regeringens generösare skyddsjaktregler inte förändrat någonting i praktiken. Regeringen håller inte med om detta vem som slirar på sanningen är oklart. Klart är däremot att bara ett handfull vargar sköts under skyddsjakt utanför renskötselområdet under 2012.

Försök att blidka EU
Under hösten har regeringen gjort allt för att gå EU till mötes gällande vargförvaltningen. Forskarrapporterna har avlöst varandra, en sårbarhetsanalys har tagits fram och landets ledande vargforskare har visat att selektiv jakt mot inavlades vargrevir förbättrar genetiken i vargstammen. Jakt tillsammans med utsättning av vargvalpar leder till en begränsad men genetiskt bra vargstam.

Det finns nu enligt regeringen ingenting i den planerade, selektiva vargjakten som strider mot EU:s Art- och habitatdirektiv. De flesta antog sannolikt att regeringen med Lena Ek i spetsen också förankrat vargjaktplanerna med Janez Potocnik. Men så verkar fallet inte vara för på torsdagen landade miljökommissionärens brev hos Lena Ek och Naturvårdsverket.

En ny jakt skulle inte vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv, avslutar Potocnik sitt brev till miljöminister Lena Ek.

Blixtsnabbt verk
Naturvårdsverket agerande blixtsnabbt och slog genom generaldirektör Maria Ågren omedelbart fast att verket i nuläget ser att det inte är troligt att vi kan fatta beslut om jakt. Däremot skulle förberedelsearbetet med att sätta ut vargvalpar påbörjas i det närmaste omedelbart.

Lena Ek.

En kort stund senare skickade även Lena Ek ut ett pressmeddelande. Vi har levererat allt det som kommissionen efterfrågat sedan vårt överträdelseärende inleddes, skriver Lena Ek och tillägger att hon har för avsikt att även be Naturvårdsverket att ytterligare noga diskutera förutsättningarna och utformning av en eventuell genetiskt förstärkande urvalsjakt med EU-kommissionen.

Alltså samma Naturvårdsverk som redan i princip slagit fast att en selektiv vargjakt var omöjlig att genomföra utan att riskera stämning i EU-domstolen.

Ärendet till domstol?
Nu ställs Sveriges självbestämmande mot EU: regelverk på sin spets. Fyra av fem folkvalda politiker står bakom beståndsreglerande vargjakt med lokalt bestämmande. Miljökommissionär Janez Potocnik har i två år hotat att stämma Sverige i EU-domstolen om beslutet genomförs. Sedan dess har vargförvaltningen gått helt i stå.

Får Svensk Jakts läsare på nätet bestämma ska ärendet hamna i EU-domstolen. I skrivande stund har över 1.000 röster registrerats på vår webbfråga Ska regeringen driva vargfrågan till EU-domstolen?

Cirka 95 procent har hittills svarat ja.

 

Läs även:

Alliansen vill ha vargjakt

EU-kommissionen stoppar planerna på vargjakt

Krönika: Potochnik tvingar Sverige till domstol

Miljökommissionär Janez Potocniks brev till miljöminister Lena Ek

 

{DynamicContent:[Modul] Webbfråga}

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev