Detta gäller för belysning vid vildssvinsåtlar

Så här  kan  en lösning för  fast belysning på en vildsvinsåtel se ut.  I ramen finns en ljusslinga som lyser upp närområdet runt åteln. En solpanel laddar ett 12-volts batteri, som i sin tur driver belysningen. Ljuset tänds av ett ljusrelä i stolpen. Det

Reglerna som omgärdar fast belysning vid vildsvinsåtlar kan inte ändras av Naturvårdsverket.
Såsom reglerna är skrivna kan vi bara påverka åteln inte den fasta belysningen, säger Tommy Svensson, avdelningsdirektör på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Vad är det egentligen som gäller kring fast belysning vid vildsvinsåtlar? En mängd olika tolkningar florerar runt vad som är tillåtet och vad fast belysning innebär.

Nya regler
Bland annat har regler som en länsstyrelse använt vid skydds-jakt skickats runt och blivit tolkat som en sanning. Men faktum är att alla gamla föreskrifter är utraderade. Nu gäller jordbruksdepartementets regler.
Länsstyrelserna kan ge tillstånd till rörlig belysning och ljusförstärkare, men man måste ansöka om detta. Däremot ärfast belysning tillåtet för alla jägare vid vildsvinsåtlar, säger Tommy Svensson.
De nya reglerna är generellt hållna. Inget nämns om lamp-
typer, färg på ljussken, hur lamporna får ström, storlek på det upplysta området eller att automatik kopplat till belysningen inte skulle vara tillåtet. (Se artikel nedan för att se jordbruks-departementets tolkningar).
Men jag vill understryka att fast belysning är fast. Det är inget man kan med enkla medel plocka med sig eller ändra när man jagar, säger Tommy Svensson.
Magnus Rydholm

Frågor och svar om fast belysning
Efter att regeringen öppnat möjlighet att använda fast belysning i samband med åteljakt på vildsvin är frågorna många. Vad menas med fast belysning och var ska lampan monteras? Jordbruksdepartementet förklarar här vad som gäller.

Måste belysningen vara tänd dygnet runt?
Nej, den kan tändas när man vill. Det innebär att den kan tändas såväl när man sätter sig på passet som vid skottögonblicket eller med ljusautomatik.
Kan en lampa som är fäst vid jaktvapnet utgöra ”fast belysning” i jaktförordningens mening?
Nej. Däremot är det möjligt att ansöka hos länsstyrelsen om tillstånd att använda sådan belysning.
Behöver belysningen vara monterad i anslutning till åtelplatsen för att vara att beteckna som ”fast belysning”?
Ja. Belysningen ska vara monterad på en fast anordning vid åteln.
Får den inte vara monterad jakttornet?
Jo, men belysningen ska användas för att lysa upp åteln. Lampan får inte pendla fram och tillbaka.
Belysningen får med andra ord inte vara vridbar?
Nej, belysningen ska vara riktad mot en fast punkt i samband med jakten.
Vilka typer av lampor är godkända?
Regeringen har inte specificerat några lamptyper. Det innebär att det är fritt fram för allt från LED-lampor till starka strålkastare.
Får fast belysning vara batteri-driven?
Ja.
Magnus Rydholm

Jägareförbundets rekommendationer
Vid fast belysning för vildsvin
Det finns två aspekter man bör beakta vid användning av belysning vid åteljakt. För det första bör man undvika att använda belysningen på sådant sätt att vildsvinen förknippar belysningen med fara, vilket kan försvåra eftersökssituationer. För det andra bör man undvika starka ljussken som kan försämra mörkerseendet. Belysningen bör därför i möjligaste mån vara kontinuerlig under tiden man jagar. Om lampan tänds först vid skott kan vildsvinen lära sig att det innebär fara. Vid ett eventuellt eftersök i mörkret är det viktigt att kunna gå in på ett ståndskall och tända en lampa utan att djuret omedelbart tar till flykt. Ljuskäglan måste också alltid lysa ifrån dig för att undvika problem vid användning av kikarsiktet. Lysdioder i någon form som mer efterliknar ett månsken och inte skrämmer vild-svinen eller bländar skytten är att rekommendera.

Rörlig belysning och bildförstärkare vid skyddsjakt på vildsvin
Jägareförbundets uppfattning om länsstyrelsens möjlighet att ge tillstånd att använda rörlig belysning (handstrålkastare eller vapenmonterad) samt elektronisk bildförstärkare vid vildsvinsjakt är att detta endast ska tillämpas då vildsvin orsakar allvarliga skador på i första hand jordbruksmark. Vidare bör tillståndet vara personligt och gälla på ett klart definierat skadekänsligt område. Tillståndet bör också vara tidsbegränsat fram till skörd av aktuell gröda eller till en tidpunkt då problemen genom rimliga ansträngningar bedöms kunna ha lösts.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev