Blyammunition förgiftar svenska havsörnar

En vetenskaplig studie har undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Forskarna vill nu att slaktrester i naturen avlägsnas och att blyfri ammunition används.


Blyförgiftad havsörn, två dagar innan sin död. Foto: Björn Helander

Det är Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet som i ett samarbetsprojekt undersökt 118 havsörnar som hittats döda i Sverige under perioden 19812004. Mängden bly i örnarnas lever och njure har mätts och 14 procent av örnarna hade dödliga koncentrationer av bly i kroppen. Totalt hade 22 procent av örnarna klart förhöjda halter av bly.

Ätit påskjutna jaktbyten
Genom att undersöka blyets sammansättning visade forskarna att fåglarna med dödliga koncentrationer av bly hade exponerats för bly från annan källa än örnar med normala halter. Forskarnas förklaring är att havsörnar med dödliga koncentrationer ätit påskjutna jaktbyten och slaktrester som lämnats kvar i naturen, och på det viset fått i sig bly från ammunitionen. Både blyhagel och splitter från blykulor har påträffats i fåglarnas matsmältningskanal. Bly från jaktammunition är på samma sätt ett dödligt hot mot andra rovdjur och asätare.

Det är oacceptabelt att djur ska behöva dö av blyförgiftning orsakad av människan på detta sätt. Alternativ blyfri ammunition finns och används redan i flera länder, säger Björn Helander, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet.

Jägareförbundet har redan agerat i frågan

Risken för att sjöfåglar drabbas av blyförgiftning till följd av att de plockar i sig blyhagel är välkänd sedan många år tillbaka. I början av februari 2009 tog därför Jägareförbundet fram rekommendationer för att minska rovfåglarnas exponering av bly.


Hans von Essen.

Det är inte mycket nytt som framkommer i den här undersökningen. Vi känner till det mesta och har också tagit fram en åtgärdsplan för att minimera problemet med blyförgiftade rovfåglar, säger Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen.
Han framhåller också att Jägareförbundet självfallet vill minimera risken för sekundär blyförgiftning hos rovfåglar. Samtidigt anser förbundet att det ur ett djuretiskt perspektiv idag inte finns några fullgoda alternativ till blyammunition i alla jaktliga sammanhang.
Blyanvändningen vid jakt och skytte har också minskat med cirka 80 procent genom de blyhagelförbud som gäller på våtmarker och vid tränings-, och tävlingsskytte, säger Hans von Essen.

 

Jägareförbundets rekommendationer för att minimera risken för att rovfåglar utsätts för blyförgiftning:

Välj rätt typ av kula. När det är möjligt väl i första hand moderna kulor av bondad typ vilket kraftigt reducerar mängden blyfragment. De bondade kulorna ger dessutom säkrare funktion och mindre köttförstöring.
Röda organ kvar i djurkroppen. Passas klövvilt i skogen bör man låta de röda organen sitta kvar i djurkroppen och följa med vilt till slaktboden. På så sätt undviker man att de vitala organen, där den absoluta majoriteten hagel och blyfragment sitter, lämnas kvar och förtärs av rovdjur och asätare. Om delar av djurkroppen som misstänks innehålla bly lämnas kvar i skogen bör man se till att de i möjligaste mån blir otillgängliga för i första hand rovfåglar.
Hantera slaktavfallet rätt. Organ som uppvisar någon form av blodsprängning, eller annan skada från kulor eller hagel, kan antas innehålla bly. Detsamma gäller självfallet kött som skurits bort runt sårkanalen på djur som skjutits med kula. Dessa delar av djuret bör efter slakten tas omhand på ett sätt så att inte rovvilt kommer åt dem.

 

Bär blyet från skogen:

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev