Årsstämman: Fortsatt fokus på stora rovdjur

Nästa helg, den 56 maj, håller Jägareförbundet årsstämma i Växjö. En stor del av årsstämman handlar om de motioner som antagits av förbundets alla länsföreningar. I likhet med tidigare år handlar merparten av motionerna om de stora rovdjuren och därmed sammanhängande problem.

 

 

Torsby jaktvårdskrets vill att markägarna inom områden med fridlysta vargrevir ska kompenseras ekonomiskt för den minskade avkastningen från sina fastigheter. Detsamma ska gälla inom områden där vuxna vargar flyttas in eller där vargvalpar sätts ut. Motionären anser att regeringen ska använda sig av biträdande riksjaktvårdskonsulent Daniel Lignés beräkning av inkomstbortfall till följd av varg i markerna.

Hagfors jaktvårdskrets vill att Jägareförbundet av både regeringen och oppositionen ska kräva en hållbar plan för hur rovdjuren ska förvaltas geografiskt och antalsmässigt, samt hur den regionala förvaltningen ska fungera, samt vilka kriterier som ska uppfyllas för skyddsjakt.

Jägareförbundet Värmland vill att Jägareförbundet ska verka för att allt vilt även stora rovdjur hanteras under ett departement, företrädesvis landsbygdsdepartementet. Motionären konstaterar att man inte som nu kan hantera stora rovdjur i miljödepartementet och bytesdjuren i landsbygdsdepartementet. Vid årsstämman 2010 hade Rättviks jaktvårdskrets lämnat in en motion med ungefär samma innehåll.

 

Paul Eriksson, Mora jaktvårdskrets, vill att Jägareförbundet ska efterleva sin rovdjurspolicy och verka för en reducering av antalet varg­ar, helst genom avskjutning av hela revir. Motionären konstaterar att det oräknat fjolårets föryngring fanns 60110 vargar mer än de cirka 150 vargar förbundets medlemmar accepterat.

Bengt Svensson, Karl­skoga-Degerfors jaktvårdskrets, vill att Jägareförbundet tar omtag när det gäller rovdjursproblemen. Motionären vill att det tillsätts en arbetsgrupp för berörda län med uppgift att ta fram förslag för att bland annat värna om framtida jakt med löshund.

Rolf Gunnarsson, Kumla jaktvårdskrets, undrar vad det politiska beslutet om ett tak på 210 vargar i hela landet egentligen var värt eftersom det upphävdes redan i augusti i fjol. Vargantalet var då 351398. Motionären vill därför att Jägareförbundet sätter ner fötterna och säger nej till varg i Örebro län. Denna motion kommer att dras tillbaka av Jägareförbundet Örebro, läs mer här.

 

Rättviks jaktvårdskrets återkommer med motionen om att Jägareförbundet för medel ur Viltvårdsfonden ska ta initiativ till en landsomfattande inventering med DNA-teknik av den svenska vargstammen.

Rättviks jaktvårdskrets vill också att Jägareförbundet ska verka för att ansvaret för inventering av de stora rovdjuren överförs från länsstyrelserna till Jägareförbundet. Motionären konstaterar att länsstyrelsen i Dalarna förlorat jägarnas förtroende och att fältorganisationen är ineffektiv med ett begränsat antal heltidsanställda som ska täcka stora arealer.

Om inventering av rovdjur handlar även en motion från Jonny Persson, Särna-Idre jaktvårdskrets, som vill att jägarnas engagemang i rovdjursinventeringar ska kopplas till krav på en förvaltning med lokalt inflytande. De närmare villkoren ska beslut­as inom varje länsjaktvårdsförening.

 

Rättviks jaktvårdskrets återkommer också med sin motion om en återgång till de gamla bestämmelserna som medgav rätt att avliva rovdjur som kommer in i byar och på gårdar.

Eftersom regeringen brutit tidigare löfte om ett tak för vargstammens storlek vill Karlskoga-Degerfors jaktvårdskrets att inga ytterligare medel avsätts för forskning kring varg. Motionären påpekar att projektet Populationsekologi, bevarande och skötsel av den skandinaviska vargpopulationen fick 150 000 kronor ur jägarmedel inför 2011.

Bollnäs jaktvårdskrets vill att Jägareförbundet ska verka för att en spillningsinventering med DNA-teknik på björn genomförs inom Gävleborg och att den ska bekostas av nationella, ekonomiska medel. Motionären menar att påverkan av de stora rovdjuren är en viktig faktor inom älgförvaltningen och att björnstammens storlek är väldigt osäker.

Ovanåkers jaktvårdskrets vill att Jägareförbundet ska verka för en rovdjursmanifestation i Stockholm redan innan sommaren. Att anordna manifestationer i Falun, Gävle eller Karlstad ger enligt motionären nästan ingen effekt eftersom varken de beslutande politikerna eller medierna finns där.

 

Läs mer:

Förbundsstyrelsen om motionerna

Obligatoriskt skytte föreslås 

Vill värna det lokala inflytandet

Motioner till årsstämman i korthet

Motion dras tillbaka

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev