Att allt färre löser det statliga jaktkortet innebär ett stort inkomstbortfall för Viltvårdsfonden. Foto: Lars-Henrik Andersson

Allt färre löser statligt jaktkort

För femte året i rad minskar antalet jaktkortslösare. Men Stockholm går mot strömmen. Där ökar antalet jaktkortslösare för femte året i rad. Den totala minskningen innebär dock ett ekonomiskt bortfall på drygt 400.000 kronor jämfört med jaktåret 2016/2017.

Stockholm och Uppsala är de två län där antalet jaktkortslösare ökar. Men totalt sett, över hela riket, är det allt färre som löser statligt jaktkort, den så kallade Viltvårdsavgiften.
Förra jaktåret löstes 282.971 jaktkort, att jämföras med jaktåret innan med 284.414 jaktkortslösare, en minskning med 1.443 jaktkortslösare.
Det innebär i sin tur minskade intäkter med drygt 400.000 kronor till Viltvårdsfonden.

 

Under utredning

Vad minskningen beror på är nu under utredning.
– Det är väldigt svårt att veta vad minskningen beror på. Det är en fråga vi funderat på ett par år nu. Därför togs också initiativ till en utredning som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, arbetar med. SLU ska utreda om det går att se något mönster i jaktkortslösandet. De har gjort brevenkäter och intervjuat personer samt sammanställt data från tidigare undersökningar. Vi hoppas att rapporten är klar nu under hösten eller tidig vinter. Kanske kan vi då få några ledtrådar vad minskningen kan bero på och vilka åtgärder som bör sättas in, säger Daniel Bladh vid viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Han fortsätter:
– Att man slutar jaga kan bero på olika saker. Säkert är det också en liten andel jägare som missar att lösa avgiften av olika anledningar. Men Naturvårdsverket undviker att spekulera utan inväntar istället utredningen från SLU.

 

Regeringen fördelar pengarna

Färre jaktkortslösare medför mindre pengar till Viltvårdsfonden. Det är regeringen som varje år delar ut pengar ur viltvårdsfonden till organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. En stor del av medlen går till jägarorganisationerna. Därtill får Naturvårdsverket medel för att driva Jägarregistret och för viltforskningsprogrammet.

Lösta jaktkort fördelat på län

Län 17/18 16/17  15/16 14/15 13/14
Blekinge 4 606 4 694 4 672 4 756 4 840
Dalarna 14 263 14 318 14 356 14 591 14 786
Gotland 1 783 1 762 1 770 1 761 1 769
Gävleborg 11 367 11 523 11524 11 725 11 861
Halland 8 261 8 288 8 321 8 521 8 601
Jämtland 11 950 11 963 11 996 12 121 12 242
Jönköping 12 280 12 326 12 337 12 487 12 668
Kalmar 9 584 9 656 9 759 9 975 10 143
Kronoberg 7 781 7 913 7 960 8 125 8 257
Norrbotten 20 244 20 501 20 653 20 973 21 188
Skåne 18 986 19 005 19 038 19 259 19 584
Stockholm 23 462 22 972 22 885 22 853 22 790
Sörmland 6 228 6 257 6 316 6 448 6 542
Uppsala 8 730 8687 8 711 8 852 9 018
Värmland 12 311 12 409 12 714 13 304 13 603
Västerbotten 17 533 17 644 17 730 18 056 18 360
Västmanland 5 063  5068 5 137 5 229 5 241
Västra Götaland 32 015 32 208 32 286 32 943 33 374
Västernorrland 11 112 11 126 11 311 11 522 11 879
Örebro 7 165 7 216 7 258 7 489 7 562
Östergötland 10 368 10 432 10 412 10 567 10 744
Svensk i utl 164 132 157 138 110
Utl jägare 27 579 28 182 29 194 28 533 28 577
Skyddad identitet 136 132 120 128 106
Totalt 282 971 284 414 286 617 290 356  293 845

 

 

Statligt jaktkort

Viltvårdsavgiften tillkom redan år 1938 och för närvarande är avgiften 300 kronor per jaktår. Naturvårdsverket samlar in avgifterna och Viltvårdsfonden förvaltas i sin tur av Kammarkollegiet.
Den som ertappas med att jaga utan statligt jaktkort kan dömas till böter.
Jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Viltvårdsavgiften ska betalas av alla som jagar.
Avgiften betalas till Viltvårdsfonden av den som ska jaga. Detta gäller även för exempelvis hundförare och för dig som går i drev, om du har del i bytet.
Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev