Varghybrider slinker igenom regler och paragrafer

Premium

Svenska riksdagspolitiker reagerar mot vad de har uppfattat som en ökande trend att äga korsningar mellan varg och hund. Varghybrider är redan nu förbjudna att hålla, men detta är i princip omöjligt att kontrollera och lagen kan kringgås genom import från andra länder.

31 oktober 2023

Rovdjurs skinn och varghybrider i liberala motioner

Premium

Skinn från stora rovdjur som fälls under skyddsjakt ska tillfalla jakträttsinnehavaren. Det anser liberalen Lina Nordquist som inte ser någon vinst med att staten eldar upp viltet.

30 oktober 2023

Miljöpartiet vill se viltskötselområden, skogsvildrenar och visenter i Sverige

Premium

Sverige behöver ha en flerartsförvaltning som utgår från hela ekosystemet och även inkluderar rovdjur. Det föreslås i en kommittémotion från Miljöpartiet. Vidare vill partiföreträdare utreda vildsvinsstammens storlek och återintroducera bland annat stortrapp och visent till Sverige. 

29 oktober 2023

Vargar och vapen i Kristdemokraternas motionsflöde

Premium

Minskad vargstam, ersättning till de jägare som deltar vid skyddsjakt och utökad vapengarderob. Det är innehållet i några av motionerna som lämnats in under året av Kristdemokraternas riksdagsledamöter. 

28 oktober 2023

Minskade skador och mer viltfoder i Centerpartiets motioner

Premium

Inbäddade i en motion om livskraftiga gröna näringar kommer flera centerpartister med ett antal förslag på jaktens område. Man vill bland annat minska skadorna viltet orsakar genom en total översyn av jaktlagstiftningen. 

27 oktober 2023

Vänsterpartiet vill öka ersättning vid vargangrepp

Premium

Vänsterpartiet vill öka anslaget till det förebyggande arbetet mot rovdjursskador. Att minska risken för angrepp på tamdjur är av central betydelse, skriver man i en partimotion. 

26 oktober 2023

Moderat initiativ om ändrad älgförvaltning

Premium

Trots att Moderaterna innehar regeringsmakten har de M-märkta riksdagsledamöterna levererat flest motioner med koppling till jakten av samtliga partier. I en av dem föreslås att älgjaktsystemet ses över – för att rädda älgen.

25 oktober 2023

Jakt på korp och skottpengar på säl i SD-motioner

Premium

I en omfattande kommittémotion lämnar Sverigedemokraterna en lång rad förslag på jaktens område. Partiet vill bland annat ha tillbaka sommarjakten på morkulla och införa allmän jakt på korp. 

25 oktober 2023

Socialdemokrater vill minska skogsägarnas makt över älgen 

Premium

Två socialdemokratiska riksdagsledamöter vill avskaffa utslagsrösten markägarna har i älgförvaltningsgrupperna. I stället föreslår man att oberoende ordföranden utses av länsstyrelserna. 

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev