Fick utmärkelser för sina insatser i styrelsen

Premium

Jägareförbundet delade ut två belöningsmedaljer i silver och ett förtjänsttecken i guld till de tre avgående styrelseledamöterna under årets stämma.

17 juni 2024

Uttalande från årsstämman om förbundets framtid

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade under den gångna helgen om två uttalanden. Ett sådant om Renmarkskommittén, och ett uttalande som mer riktar sig mot den egna organisationen och handlar om jaktetik, biologisk mångfald och lokal viltförvaltning.

16 juni 2024

Här är Svenska Jägareförbundets nya styrelse

I och med helgens ny- och omval av ledamöter har en ny förbundsstyrelse formerats i Svenska Jägareförbundet.

16 juni 2024

Övriga motioner från årsstämman – i korthet

Premium

Totalt 23 motioner behandlades under helgen av Svenska Jägareförbundets högsta beslutande organ, årsstämman. Svensk Jakt har i ett antal artiklar rapporterat om stämmans hantering av de flesta av dessa. Här rapporteras om de återstående motionerna.

16 juni 2024

Livlig debatt om livesändning

Premium

Motionen från Högsby jaktvårdskrets och Jägareförbundet Kalmar, om att livesända Svenska Jägareförbundets årsstämma, väckte viss debatt. Det hela utmynnade i ett kompromissbeslut.

16 juni 2024

Uttalande från årsstämman: Lägg ner Renmarkskommittén

Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutade på söndagen att anta ett uttalande riktat mot regeringen – och regeringens hantering av den pågående renmarksutredningen.

16 juni 2024

Snabb inledningsvis genomgång av motioner

Premium

Årsstämman betade inledningsvis av motionerna i en rasande takt under årsstämmans andra dag. Vare sig debatt eller mothugg till styrelsens förslag förekom.

16 juni 2024

Kompromiss löste knutarna kring motion om vårbockjakt

Premium

Under lördagens stämmoförhandlingar bordlades en motion om vårbockjakt, efter intensiv debatt och ett flertal olika yrkanden. På söndagsmorgonen kom stämman till beslut – och det slutade med en kompromisslösning.

15 juni 2024

Vårbockjakt: Motion bordlades efter lång debatt

Premium

Från Jägareförbundet Blekinge fanns en motion om slopad vårjakt på råbock. Debatten som följde, och de yrkanden som gjordes i anslutning till den, tvingade stämmans presidium att göra skäl för sina arvoden.

15 juni 2024

Inget gehör om slopad anmälningsplikt

Premium

Motionen från Hagfors jaktvårdskrets om att verka för en slopad anmälningsplikt för rovdjursjägare vann inte stämmans gehör. 

15 juni 2024

Ny strategisk målbild klubbad

Premium

Förbundsstyrelsens förslag på ny strategisk målbild – Perspektiv 2030 – mottogs positivt av årsstämman och kunde klubbas igenom.

15 juni 2024

Älgmotioner på bordet – ”Det finns en frustration bland jägarna”

Premium

Totalt sex motioner på året stämma berörde älgförvaltningen. Det blev dock ingen större diskussion om innehåll och förslag. Årstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag rakt igenom.

15 juni 2024

Ordförandearvode justerades

Premium

Under punkten fastställande av arvoden valde stämman att frångå valberedningens förslag angående förbundsordförandens arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

15 juni 2024

Omval av ordförande – tre nya namn i förbundsstyrelsen

Premium

Peter Eriksson omvaldes till Svenska Jägareförbundets ordförande på ytterligare ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Eleonore Hedman, Mia Runnérus och Linda Mattisson-Olsson.

15 juni 2024

Proposition om mer flexibilitet med medlemskategorier antogs

Premium

Förbundsstyrelsens förslag om medlemskategorier samt delegering av beslut kring dessa till förbundsstyrelsen vann gehör på årsstämman.

15 juni 2024

Ansvarsfrihet för styrelse och generalsekreterare

Premium

En av årsstämmans fasta punkter handlar om Svenska Jägareförbundets ekonomi. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2023 samt bevilja förbundsstyrelse och generalsekreterare ansvarsfrihet för det gångna året.

15 juni 2024

Allt om Svenska Jägareförbundets årsstämma 2024

Här hittar du samtliga artiklar om Svenska Jägareförbundets årsstämma, som hölls på Öster Malma 15–16 juni.

15 juni 2024

Årsstämman inledd – fler framgångar än motgångar

Premium

Svenska Jägareförbundets årsstämma har inletts och ordförande Peter Eriksson hyllade i sitt inledningstal förbundets arbete.

15 juni 2024

48 ombud har makten över Svenska Jägareförbundet

Premium

Svenska Jägareförbundets högsta beslutande organ, förbundets riksdag – årsstämman har makten över förbundet. Den väljer förbundsstyrelse och beslutar i sakfrågor. I år utgörs stämman av 48 röstberättigade delegater – stämmoombud – som representerar förbundets 22 länsföreningar.

14 juni 2024

Två förändringar i valberedningen föreslås

Premium

Vid årets stämma föreslås två förändringar i valberedningen för Svenska Jägareförbundet.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev