Frågan om upplösning av ett viltvårdsområde i Årjängs kommun i västra Värmland har prövats i två rättsinstanser. Båda avslår markägarnas begäran. Foto: Mostphotos

Viltvårdsområde består efter två domstolsprövningar

En markägare i ett viltvårdsområde i Årjängs kommun har överklagat länsstyrelsen i Värmlands beslut att inte upplösa viltvårdsområdet. Förvaltningsrätten väljer att avslå mannens överklagan.

En extra föreningsstämma begärdes av ett antal markägare som tillsammans äger 23,9 procent av marken i området. Begäran om en upplösning grundade sig på en uppfattning om att jakt på älg i den form som viltvårdsområdet utövar inte var möjlig eller enligt den modell eller omfattning som gruppen markägare ansåg rätt.

 

Fall för länsstyrelsen

Efter den extra föreningsstämman överlämnades frågan om en eventuell upplösning av området till länsstyrelsen, som kan upplösa ett viltvårdsområde. Men i det här fallet avslog länsstyrelsen extrastämmans begäran.

Länsstyrelsen i Värmland beslutade den 3 november 2020 att prövningen inte föranledde någon åtgärd.

Beslutet sattes upp på föreningens anslagstavla den 6 november, och först den 1 april valde en av markägarna att överklaga länsstyrelsens beslut. Långt efter de tre veckor som är tidsfristen för att överklaga.

 

Sen överklagan

Mannen hänvisade till att han fått beslutet först den 15 mars 2021, och då först efter flera påstötningar.

Länsstyrelsen har hållit fast vid sin inställning, och nu har också förvaltningsrätten i Karlstad kommit fram till samma sak i en dom den 26 november.

 

Prövar inte upplösning

Förvaltningsrätten avslår överklagan med motiveringen att överklagan kommit in för sent, och länsstyrelsens tidigare beslut att avslå mannens överklagan var riktigt. Förvaltningsrätten tar därmed inte ens upp extrastämmans begäran om att upplösa viltvårdsområdet.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till högre instans.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev