Studenterna på 2024 års viltmästarkurs. Foto: Ulrika Karlsson-Arne/Svenska Jägareförbundet

Viltmästarstudenter på plats – årgång nummer 30

1947 utbildade Svenska Jägareförbundet den allra första årgången viltmästare. 77 år senare – 2024 – är det dags för årskurs nummer 30, som utgörs av totalt 15 studenter.

I slutet av januari påbörjades 2024 års viltmästarkurs på jaktvårdsskolan Öster Malma, som också är Svenska Jägareförbundet centrala kansli. Kursen är den 30:e i ordningen sedan starten 1947. Nu väntar cirka sju månaders studier i olika ämnen som på skilda vis kan koppas till jakt, viltvård och viltförvaltning.

– Via övningar och seminariearbete tränas och vidareutvecklas förmåga till analys, bearbetning och värdering inom viltförvaltning. Exkursioner och praktiska övningar ingår såklart även i kursen, säger Kenneth Schulze, lärare och kursansvarig för viltmästarutbildningen. 

Hittills genom åren har totalt 433 studenter avlagt viltmästarexamen. Många av dessa har senare gått vidare till arbeten inom praktisk viltförvaltning – men också till myndigheter och organisationer som arbetar med viltfrågor.

– Många av dem arbetar idag praktiskt såväl som teoretiskt med att förvalta våra svenska viltstammar för att skapa goda förutsättningar för rik natur, biologisk mångfald och bra jakt, säger Kenneth Schulze. 

Här presenterar 14 av årskursens elever sig själva

Enis Pupulek, 53 år, Stockholm.

Bakgrund: Akademisk. Skriver en kandidatuppsats om klövviltets påverkan på grödor samt utvärderar effekten av olika skrämselåtgärder på SLU. I ett projektsamarbete med Agro Sörmland, HS Konsult och Växtrådet.

Favoritjaktform: Den stora variationen av jaktformer är min favorit.

Mål med viltmästarutbildningen: Fördjupad kunskap och kompetens inom viltförvaltning och viltvård, samt att på köpet bli en bättre jägare.

Framtidsplaner: Återgå till min tjänst som naturvårdsvakt/naturbevakare. Med förhoppning om utökade arbetsuppgifter inom vilt och jakt.

Rasmus Vikström, 32 år, Transtrand.

Bakgrund: Antagen via akademisk bakgrund som jägmästare och har arbetat några år inom skogsindustrin. Är i dag anställd på sågverket Fiskarhedens Trävaru, där jag nu är tjänstledig för att läsa viltmästarutbildningen. Har tidigare arbetat med kött, som bland annat styckare och kock.

Favoritjaktform: Är en riktig allätare som uppskattar att prova på nya jaktformer och jagar gärna med mina egna hundar. Ägnar mest tid under säsongen åt jakt med stående fågelhund, älgjakt med löshund och rådjursjakt med drivande hund.

Mål med viltmästarutbildningen: Att bredda mina kunskaper generellt om jaktlig förvaltning, och i synnerhet om viltförvaltning i samförstånd med andra gröna näringar, som skogs- och jordbruk.

Framtidsplaner: Vill kunna nyttja mina kunskaper om vilt och skog för att bidra till större samsyn mellan olika intressen. Jag har även tankar på att bli egen företagare och kunna erbjuda tjänster inom jaktförvaltning, skogskonsultation och kötthantering.

Anton Lundström, 24 år, Kalmar.

Bakgrund: Praktikår på Johannishus gods, elevår på Skabersjö gods, Rydsgårds gods och Djursnäs/Fållnäs säteri.

Favoritjaktform: All typ av jakt där jag har användning av mina hundar.

Mål med viltmästarutbildningen: Att få en bredare kunskap inom ämnet och att byta erfarenheter med såväl klasskamrater som föreläsare som kommer underlätta framtida jobb. Även knyta ihop säcken efter alla elevår och få ett kvitto på sin elevtid.

Framtidsplaner: Att jobba praktiskt med viltförvaltning på en gård.

Albin Petersson, 25 år, Blekinge.

Bakgrund: Jaktelev på Björkviks säteri i Östergötland, Scandinavian High-Flyers i Halland samt Bregentved gods på Själland i Danmark.

Favoritjaktform: Jag tycker all jakt har sin charm. Gillar att utforska nya jaktformer, men det är ändå få saker som slår att skjuta en räv eller något annat rovdjur som man verkligen får kämpa för att lyckas fälla.

Mål med viltmästarutbildningen: Att bredda mina kunskaper så mycket jag bara kan för att bli en duktig viltförvaltare samt att knyta ihop säcken och få med helheten efter alla elevåren.

Framtidsplaner: Jobba fulltid med jakt och yrkesmässig jaktförvaltning.

Sarah Olofsson, 35 år, Härjedalen.

Bakgrund: Från betonggolvet inom tillverkningsindustrin bytte jag bana till ett skogligt basår i Uppsala och skogsmästarexamen i Skinnskatteberg. Därefter fristående kurser inom biologi.

Favoritjaktform: Älgjakt med ställande hund och toppfågeljakt.

Mål med viltmästarutbildningen: Att i första hand fylla kunskapsluckor och byta kunskap med olika föreläsare, men även få inspiration om jakt och natur från de olika människor jag kommer få träffa – samt att knyta nya kontakter.

Framtidsplaner: Mina framtidsplaner är att kunna kombinera ett skogligt jobb med frågor om vilt- och/eller naturvårdsfrågor.

Isak Hedengran, 22 år, Älmhult.

Bakgrund: Jaktpraktikant och jaktelev Kavlås egendom, jaktelev Öster Malma, jaktelev Scandinavian High-Flyers.

Favoritjaktform: All jakt har sin charm, men jakter där man har användning av sina egna hundar är lite extra kul.

Mål med viltmästarutbildningen: Bygga på mina kunskaper allmänt och knyta ihop säcken med kunskapen man fått från elevtiden.

Framtidsplaner: Jobba med praktisk viltförvaltning.

Erik Larsson, 25 år, Delsbo.

Bakgrund: Jaktpraktikant på Lindholms gård, jaktelev på Taxinge säteri, Rydsgårds gods och Skabersjö gods. En termin som instruktör/lärare inom jakt på Slottegymnasiet i Ljusdal.

Favoritjaktform: Toppfågeljakt, småviltsjakt och fällfångst.

Mål med viltmästarutbildningen: Att utveckla mina allmänna kunskaper inom jakt och viltvård samt att få kunskaper inom betydelsen av den svenska jakten och dess vikt i samhället.

Framtidsplaner: Efter kursen vill jag antingen utomlands några år eller ta anställning som yrkesjägare här i Sverige.

Casimir Hasselblatt, 27 år, Finland.

Bakgrund: Innan jag började som jaktelev spenderade jag två i Sydafrika som safariguide. Därefter praktik på Eriksberg vilt & natur, jaktelev på Stora Sundby, Edeby och Tuvekärr.

Favoritjaktform: All jakt har sin charm, men fågeljakter hör till favoriten och då framförallt den traditionella sjöfågeljakten med vettar.

Mål med viltmästarutbildningen: Att förvärva kunskaper och färdigheter för att effektivt hantera och bevara viltbestånd, samt att bidra till en hållbar och ansvarsfull förvaltning av naturen och dess resurser.

Framtidsplaner: Kombinera min passion för naturen med kunskaper inom viltförvaltning. Bevara en hållbar förvaltning av viltbestånd, med fokus på att upprätthålla en ekologisk balans och främja biologisk mångfald.

Walter Kristiansson, 23 år, Blekinge.

Bakgrund: Född och uppvuxen i östra Blekinge, har kommit in på skolan den praktiska vägen: Ryssbygymnasiet, jakt och viltvård, praktik på Kägleholm säteri, jaktelev på Ravnholt gods (Danmark), Trolle Ljungby och Stora Sundby.

Favoritjaktform: Rådjursjakt med drever, grytjakt, pyrschjakt, första älgjaktsveckan – men gillar att hålla på med alla typer av jaktformer.
Mål med viltmästarutbildningen: Utöka mina kunskaper om jakten, hägn och viltförvaltningen och kunna få ett kvitto på min tid som jaktelev.
Framtidsplan: Min plan är att jobba med någon form av viltförvaltning eller yrkesmässig jaktförvaltning.

Hugo Johansson, 23 år, Nynäshamn.

Bakgrund: Praktikant på Djursnäs säteri/Fållnäs gård, jaktelev på Skabersjö gods, Öster Malma och Djursnäs säteri/Fållnäs gård. Har även arbetat ett år som snickare.

Favoritjaktform: Rovdjursjakt står högt i kurs, men alla jaktformer har sin charm.

Mål med viltmästarutbildningen: Bredda mina kunskaper i mitt största intresse och knyta ihop säcken efter nästan fyra år som jaktelev och -praktikant.

Framtidsplaner: Jag vill i framtiden jobba med jakt på något sätt, men det behöver inte vara heltid eller direkt efter kursen. Eventuellt snickare några år.

Albin Andersson, 22 år, Ystad.

Bakgrund: Jaktelev på Djursnäs säteri/Fållnäs gård, Hanaskogs gods och Rydsgårds gods.

Favoritjaktform: Grytjakt, fällfångst, småviltsjakt och bockjakt.

Mål med viltmästarutbildningen: Att utveckla mina kunskaper inom jakt och viltförvaltning samt knyta nya kontakter.

Framtidsplaner: Sköta jakten och viltförvaltningen på en större gård i framtiden.

Albin Hansson, 23 år, Skara.

Bakgrund: Jaktpraktikant på Dylta bruk, jaktelev på Dylta bruk, Kavlås och Eriksberg vilt & natur.

Favoritjaktform: Klövviltsjakt.

Mål med viltmästarutbildningen: Ta del av alla kunniga föreläsare och lära mig mer om viltförvaltning på ett teoretiskt plan efter att ha jobbat med det praktiskt i många år och kunna utvecklas till en bättre jägare.

Framtidsplaner: Jobba med någon form av praktisk viltförvaltning.

Jocilia Svarvare, 21 år, Södermanland.

Bakgrund: Akademisk. Djur- och naturintresserad sedan barnsben. Jakten kom in gradvis genom att jag började följa med på andjakter med en av familjens labradorer. Numera har jag en jaktcocker samt en egen labrador under utbildning. Skräddarsyr min egen kandidatexamen i biologi med särskilt fokus på ekologi och etologi. Jobbar deltid i Öster Malmas Wildlife Park som djurskötare och guide.

Favoritjaktform: Fågeljakt med hund, särskilt med stötande och apporterande fågelhundar.

Mål med viltmästarutbildningen: Fördjupa min förståelse för vilt, viltförvaltning och andra relevanta ämnen.

Framtidsplaner: Färdigställa min kandidat i biologi, läsa en master inom ett relevant fördjupningsområde och så småningom i framtiden arbeta med viltförvaltning eller forskning om vilt/viltvård.

Erik Westin, 27 år, Östergötland.

Bakgrund: Akademisk, har studerat till jägmästare där jag tog examen 2020.

Favoritjaktform: Löshundsjakt med ställande hund.

Mål med viltmästarutbildningen: Att bredda mina kunskaper om viltet och viltförvaltningen i Sverige. Detta för att komplettera mina tidigare skogliga studier.

Framtidsplaner: Att arbeta med skogs- och viltfrågor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev