Att jägarna inte testar fällda vildsvin som tidigare är ingen trolig förklaring till att antalet trikintester fortsätter att minska. Foto: Jan Henricson

Vildsvinsstammen fortsatt nedåt – allt färre trikintester

Premium

Antalet genomförda trikintester vid landets laboratorier fortsätter att minska i antal, och bekräftar därmed bilden av att vildsvinen blir allt färre.

Under 2000-talets första två decennier ökade antalet utförda trikintester, år efter år. Kulmen nåddes 2020 med 161.072 utförda trikintester. 

Sedan bröts den stigande trenden. Siffror från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som varje år sammanställer antalet trikinprov som genomförts på Sveriges auktoriserade laboratorier, talar sitt tydliga språk – vildsvinen blir allt färre.

Så här ser siffrorna över antalet trikintester ut för de senaste åren:

  • 2019: 138.374 tester.
  • 2020: 161.072 tester.
  • 2021: 130.826 tester.
  • 2022: 113.803 tester.

 

Få fall

– Den enda rimliga förklaringen till nedgången är att vildsvinsstammen minskar. Att jägarna inte trikintestar sina vildsvin som tidigare är inte troligt, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA och ledamot i Jägareförbundets förbundsstyrelse.

Erik Ågren, SVA. Foto: Martin Källberg

Han tror inte att minskningen av antalet tester kommer att ha någon betydelse för hur många trikinfall som upptäcks.

– Statistiskt får det nog ingen betydelse. Vi hade sex positiva fall under 2022. Under åren har det varierat mellan fyra och nio fall. Vi har i Sverige en bra situation, jämfört med exempelvis Finland och Baltikum där det är mer vanligt med trikiner i vilda djur, säger Erik Ågren.

Fortsatt brant nedåt för älg och vildsvin

Gratis tester

På Jägareförbundet är biträdande riksjaktvårdskonsulent Anders Nilsson inte förvånad över resultatet av SVA:s sammanställning.

Anders Nilsson, Jägareförbundet.

– Att antalet utförda trikintester sjunker kraftigt kan bara förklaras med att vildsvinsstammen fortsätter att minska. Att jägarna har ökat sitt risktagande och låter bli att testa fällda djur tror jag inte. Trikintesterna har dessutom blivit gratis, vilket, allt annat lika, skulle leda till att de ökade i antal, säger Anders Nilsson.

 

Stämmer med jaktår

SVA:s sammanställning av utförda trikintester görs för kalenderår, medan Jägareförbundets viltövervakning löper över jaktåret. 

– Vi har inga siffror för jaktåret 22–23, men bilden är att vildsvinsstammen fortsätter att minska. SVA:s sammanställning bekräftar den bilden, säger Anders Nilsson.

Göran Bergqvist, Jägareförbundet.

Göran Bergqvist, nationellt ansvarig för Jägareförbundets viltövervakning, är av samma mening:

– Antalet genomförda trikintester stämmer väldigt väl med skattad avskjutning, trots att avskjutningen ligger på jaktår och sammanställningen av trikintester på kalenderår, säger han.

Sammanställningen över antalet utförda trikinprov 2022 bekräftar bilden av en vildsvinsstam som minskar kraftigt. Foto: Jan Henricson

Tog ansvar

Vad beror då nedgången på? Enligt Anders Nilsson tog jägarna sitt ansvar och ökade jakten, efter den intensiva debatten som var kring vildsvinsskador under senare den av 2010-talet.

Flest vildsvin sköts jaktåret 2019–2020 med runt 160.000 fällda djur. Efter det pekar kurvan brant nedåt.

– Bilden vi har nu är att antalet fällda årsungar också minskar. Det kan bero på effektivare jakt eller en sämre föryngring, eller en kombination av båda. Helt klart är att vildsvinsstammen fortsätter att minska, säger Anders Nilsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev