Vildsvinsstammen ska minskas för att färre viltolyckor ska inträffa. Foto: Martin Källberg

Vildsvinsolyckorna ska ner 30 procent

En ny regional förvaltningsplan för vildsvin ska minska viltolyckorna och ge fler möjligheten att äta köttet.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en regional förvaltningsplan för att vildsvinspopulationen ska vara hållbar och under kontroll.

Målet med denna är att antalet viltolyckor med vildsvin ska minska och att skadorna på jordbruket ska begränsas. I förlängningen finns även en ambition om att konsumtionen av vildsvinskött ska öka.

 

Ner med 30 procent

– Några av målen innebär att antalet viltolyckor med vildsvin ska minska med 30 procent, att det uppskattade skördebortfallet orsakat av vildsvin ska minska och att sjukdomen afrikansk svinpest inte ska få fäste, säger Paula Jonsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande.

 

Del av livsmedelsstrategin

Möjligheten att servera vildsvinskött i offentlig sektor ska öka. Att tillvarata vildsvin som livsmedel är också en del av livsmedelsstrategin går det att läsa i pressmeddelandet.

Förvaltningsperioden är 2022 till och med 2025.

Fakta

Regionala resultatmål

  1. Antalet viltolyckor med vildsvin ska minska med 30 procent till och med år 2025. Det mäts genom att jämföra treårsmedelvärdet för perioden 2023–2025 med treårsmedelvärdet för perioden 2018– 2020.
  2. Det uppskattade skördebortfallet orsakat av vildsvin ska minska till nästa viltskadeundersökning.
  3. Afrikansk svinpest ska inte förekomma i Stockholms län under förvaltningsperioden. Det innebär att:
  • Förebygga introduktion av afrikansk svinpest.
  • Arbeta med regional beredskap för att stödja Jordbruksverkets bekämpningsarbete vid utbrott.

Regionala åtgärdsmål

  1. Möjligheten att servera mer svenskt vildsvinskött i offentlig sektor och i fler offentliga kök är större 2025 än 2021.
  2. Alla avgränsande jaktområden i Stockholms län ska bibehålla en rapporteringsgrad på över 30 procent under förvaltningsperioden.

Källa: Länsstyrelsen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev