Jakt- och övningsskyttet samt sportskyttet är beroende av besiktigade skjutbanor. Foto: Lars-Henrik Andersson

Utbildningar i säkerhet för skjutbanor

Förra sommaren var det många turer runt polisens besiktningar av skjutbanor i fram för allt Västerbotten, men även en del i Norrbotten. För att försöka räta ut några frågetecken runt detta anordnades för våra medlemsbanor utbildningar i SäkB inom de tre nordligaste länsföreningarna.

Vid totalt fem utbildningstillfällen under mars deltog 189 personer från 81 olika jaktskyttebanor. Utbildare var Lars Björk som är nationellt ansvarig för jaktskyttedelen inom Jägareförbundet. Lars sitter även med i den arbetsgrupp, tillsammans med bland annat Skyttesportförbundet, som tar fram skytterörelsens SäkB.

 

Rikoschetter

De största problemen runt polisens besiktningar rörde olika tolkningar av SäkB, om sidobländets utformning och huruvida sidostolparna i den akustiska markeringen ger rikoschett uppåt eller inte. I det senare fallet påverkas kravet på vallhöjden kraftigt om man räknar med rikoschett uppåt från stolparna, vilket inte ska göras.

 

Många deltagare

Utbildningarna var mycket uppskattade med många frågor och givande diskussioner, även om många oklarheter torde finnas kvar.

En utbildning hölls i Norrbotten med 60 deltagare från 15 jaktskyttebanor, två utbildningar i Västerbotten med 57 deltagare från 36 jaktskyttebanor och i MittNorrland hölls två utbildningstillfällen med totalt 72 deltagare från 30 jaktskyttebanor.

 

Samsyn

Polisen ska även kommande sommar genomföra besiktningar av våra skjutbanor. De håller även på att skriva en egen föreskrift beträffande besiktningen av skjutbanor, men denna är inte färdig. I detta arbetet har vi som organisation fått lämna synpunkter och samsyn har uppstått runt många av de olika tolkningar som fanns förra sommaren.

Eftersom denna föreskrift inte blir färdig före sommaren kommer besiktningar att göras utifrån SäkB 2015, kapitel 2. I övrigt gäller SäkB 2020 för skjutbanor anslutna till Jägareförbundet.

 

Christer Zakrisson

SäkB

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte, SäkB, innehåller bestämmelser för säkerheten vid allt skytte på civila banor och i fältskytteterräng, alltså bland annat regler för hur skjutbanan ska se ut rent säkerhetsmässigt. SäkB är även ett redskap för Polismyndigheten som har till uppgift att besiktiga banor.

Källa: Svenska Skyttesportförbundet

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev