Viltmästarkursen 2022 är nu i gång på Öster Malma. Bakre raden från vänster: Jon Andersson, Alexander Brannebo, Anders Öfstaas, Nils Gillberg, Erik Rumler. Främre raden från vänster: Mads Schepler, Kerstin Hultman-Boye, Kalle Pettersson, Johanna Thelin, Thomas Rantanen Lund-Nielsen, Daniel Ivarsson. Foto: Svenska Jägareförbundet

Uppskjuten viltmästarkurs har startat

Premium

Uppskjuten 2020. Uppskjuten 2021. Men nu, i februari 2022, är viltmästarkursen i gång på Svenska Jägareförbundets gård Öster Malma. Kursen pågår fram till augusti och är den 29:e i ordningen sedan starten 1947.

Utbildningen till viltmästare pågår under åtta månader. Den genomförs av Svenska Jägareförbundet i samarbete med Viltmästareförbundet, där de senare ansvarar för elevernas jaktelevstid och jaktelevsplatser, medan Jägareförbundet ansvarar för den avslutande delen.

Viltmästarutbildningen är både den äldsta och den längsta i Jägareförbundets utbildningskatalog.

Elva studenter ingår i den viltmästarkurs som inleddes för ett par veckor sedan på Svenska Jägareförbundets gård Öster Malma. Drygt häften av eleverna – sex personer – som antagits har en lång praktisk utbildning som jaktelever. Resterande fem har akademisk bakgrund.

 

Vart tredje år

På Svenska Jägareförbundet är Kenneth Schulze ansvarig för viltmästarkursen.

– Den här kursen skulle ursprungligen ha hållits 2020, men sköts först upp till januari 2021 på grund av pandemin. Av samma anledning fick även den tilltänkta kursstarten 2021 senareläggas ett år, berättar Kenneth Schulze.

Under normala – pandemifria – tider arrangeras viltmästarkursen vart tredje år. Årets kurs är den 29:e i ordningen sedan viltmästarutbildningen startade på Öster Malma 1947.

 

Examen

– Det är jättekul att kursen nu är i gång. Det är mycket roligt att arbeta med elever som besitter stor yrkesmässig kunskap, säger kursansvarig Kenneth Schulze.

Årets viltmästarkurs avslutas med examen den 12 augusti.

 

Här presenterar eleverna sig själva

 

Alexander Brannebo.

Alexander Brannebo, 27 år, Skåne.

Bakgrund: Jaktelev. 1 praktikår på Barsebäck/Goose hunting Sweden. 4 månader som instruktör på Osby naturbruksgymnasium. Jaktelev: 1 år Hargs bruk, 2 år Skabersjö gods, 1 år Näsbyholm fideikommiss, 3 år Trolle Ljungby gods.

Favoritjaktform: Skånsk klappjakt på hare och räv. Klövviltsjakt med drivande hund.

Mål med viltmästarkursen: Fördjupa och utveckla mina kunskaper inom viltförvaltning och andra relevanta ämnen så mycket det bara går.

Framtidsplaner: Att arbeta med något inom viltbruk, viltförvaltning och utbildning inom dessa ämnen.

 

Anders Öfstaas.

Anders Öfstaas, 30 år, Stor-Elvdal, Innlandet, Norge.

Bakgrund: Akademisk. 1 år på Hardanger fhs jaktlinjen, 1 år på Evenstad jakt- och flugfiskeguide. 4 år vid NMBU, Norges Miljö- och biovetenskapliga universitet, vilket har givit två bachelorgrader – en i skogligt fack och en i naturförvaltning. Uppväxt med jakt och en far som är utbildad viltmästare.

Mål med viltmästarkursen: Göra något annat än de flesta andra i Norge, få en specialisering som man inte får i Norge samt få en bättre kännedom om Sverige som jakt- och viltförvaltningsland.

Framtidsplaner: Hoppas på att kunna arbeta med förvaltning av klövvilt.

Favoritjaktform: Löshundsjakt

 

Daniel Ivarsson.

Daniel Ivarsson, 29 år, Oskarshamn.

Bakgrund: Jaktelev. Jaktpraktik/jaktelev på Hanaskogs gods, Stora Sundby gård, Stensnäs herrgård, Nordic gamekeeper AB, Djursnäs säteri & Fållnäs gård. Har därefter arbetat via Nordic gamekeeper AB på Ezernieki estate, Lettland och som yrkeslärare inom jakt och viltvård på Ryssbygymnasiet.

Favoritjaktform: Jakt med långsamt drivande hund.

Mål med viltmästarkursen: Byta kunskap med föreläsare och kursdeltagare samt utvecklas som jägare och individ.

Framtidsplaner: Viltförvaltare/gårdsmästare på Dylta bruk förvaltning AB.

 

Erik Rumler.

Erik Rumler, 27 år, Hallsberg.

Bakgrund: Akademisk. Jag är utbildad skogsmästare och arbetar sedan 2020 som skogsförvaltare på Skogssällskapet, inom Närke/Västmanland. Innan min skogliga bana har jag varit jaktpraktikant på Ekosafari AB och SCA Skog AB. Jag har även arbetat en säsong på Perdix AB, viltfågeluppfödning.

Mål med utbildningen: Jag ser fram emot att få ta del av alla föreläsares och kurskamraters erfarenheter inom allt som rör viltförvaltning. Efter avslutad utbildning kommer jag återgå till min nuvarande tjänst, vilket innebär att förvalta och utveckla skogsfastigheter utifrån mina kunders mål. I vissa fall kan det handla om att utveckla värden på fastigheterna i form av viltvatten, eller en mer viltanpassad skogsskötsel. Sammantaget tror och hoppas jag att utbildningen kommer öka min framtida kompetens som rådgivare och ”bollplank” inom samförvaltning av skog, jord & vilt.

Favoritjaktform: Traditionell jakt med långsamt drivande eller ställande hundar efter klövvilt.

 

Johanna Thelin.

Johanna Thelin, 25 år, Närke.

Bakgrund: Akademisk. Ryssbygymnasiet, inriktning natur- och äventyrsturism. Efter det har jag arbetat som skidlärare samt på en statlig myndighet. Kandidat i statsvetenskap med inriktning offentlig förvaltning och ledning.

Favoritjaktform: Bäverjakt och gå som hundförare med mina wachtelhundar på klövviltsjakt.

Mål med utbildningen: Utveckla mina kunskaper inom viltförvaltning.

Framtidsplaner: Arbeta inom förvaltningen med viltvårdsfrågor.

 

Jon Andersson.

Jon Andersson, 24 år, Hälsingland.

Bakgrund: Jaktelev. Jaktpraktikant på Djursnäs säteri och Fållnäs gård. Jaktpraktik på Nynäs gods. Jaktelev på Nordic gamekeeper, Djursnäs säteri och Fållnäs gård, Virå bruk, Boo egendom, Skaarupgaard.

Favoritjaktform: Jakt med löshund eller kvällssträck efter änder.

Mål med viltmästarkursen: Få bredare och djupare kunskaper inom viltförvaltning.

Framtidsplaner: Jobba inom viltförvaltning.

 

Kalle Pettersson.

Kalle Pettersson, 26 år, Katrineholm.

Bakgrund: Jaktelev. Jaktpraktikant Maltesholm fem månader. Jaktelev Trolle Ljungby gods, Karsholms gods, Näsbyholm, Björkvik säteri. Anställd på Karsholms gods de tre senaste åren.

Favoritjaktform: Småviltsjakt med hagel, grytjakt och fällfångst.

Mål med viltmästarkursen: Fördjupa mina kunskaper teoretiskt. Lyssna på föreläsningar för att bredda mina kunskaper.

Framtidsplaner: Viltmästare Karsholms gods.

 

Kerstin Hultman-Boye.

Kerstin Hultman-Boye, 43 år, Rönninge.

Bakgrund: Akademisk. Fil kand i miljövetenskap, 1 år på Stockholm Resilience Centre, fil mag i miljö- och hälsoskydd vid Stockholms universitet. Diverse kurser i miljöriskbedömning, GIS och livsmedelssäkerhet. Jobbar (tjänstledig) på Sweden Green Building Council.

Mål med viltmästarkursen: Bland annat att förstå de övergripande målen med viltförvaltning och kunna bygga min kompetens inom området för nästa steg i karriären, samt bli en bättre jägare.

Favoritjaktform: Har ingen ännu, men ser fram emot att få.

 

Mads Schepler.

Mads Schepler, 27 år, Östergötland.

Bakgrund: Jaktelev. Praktikant på Öster Malma. Jaktelev på Högs gård, Djursnäs säteri och Fållnäs gård, Ekensberg och Horns säteri, Torsjö gård och Hjuleberg.

Favoritjaktform: Alla jaktformer har sin charm.

Mål med viltmästarkursen: Fördjupa mina kunskaper om viltförvaltning och knyta ihop säcken efter alla år som elev.

Framtidsplaner: Fortsatt arbete med viltförvaltning och utveckling av familjeföretaget.

 

Nils Gillberg.

Nils Gillberg, 27 år, Lomma.

Bakgrund: Jaktelev. Praktikant på Maltesholm och Öster Malma. Jaktelevår: Skabersjö gods, Taxinge säteri, Scandinavian High-Flyers.

Favoritjaktform: Småviltsjakt och smygjakt.

Mål med viltmästarkursen: Bredda min kunskap inom viltförvaltning och andra relevanta ämnen.

Framtidsplaner: Viltförvaltare på Näsbyholm fideikommiss.

 

Thomas Rantanen Lund-Nielsen.

Thomas Rantanen Lund-Nielsen, 26 år, Vestjylland, Danmark.

Bakgrund: Akademisk. Utbildad skog- och landskapsingenjör. Praktikant vid Naturstyrelsen Vestjylland. Sommarjobb på Koberg förvaltning AB. Uppväxt med jakt, bland annat kronviltjakt och jakt med stående hund.

Favoritjaktform: Drevjakt på klövvilt, morkulljakt samt lockjakt på räv.

Mål med viltmästarkursen: Utöka mina kompetenser inom jakt- och viltförvaltning. Lära mig mer om svensk jakt och viltförvaltning, kunskaper som jag förhoppningsvis kan ta med mig hem till Danmark.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev