Det var hela revir och inte enstaka vargar som skulle plockas bort för att vargstammen skulle stärkas genetiskt, enligt den forskarrapport som den selektiva vargjakten grundades på. Foto i hägn: Olle Olsson

Tre samebyar vill skjuta bort alla vargar som för närvarande finns i Prästskogenreviret i sydöstra Jämtland, för att inte riskera skador på de renar som ska beta i området vintern 2021/2022. Arkivbild i hägn: Olle Olsson

Tre samebyar vill avliva alla vargar i Prästskogenreviret

Premium

Tre samebyar i Jämtland vill skjuta bort samtliga vargar i Prästskogenreviret. Ett eventföretag i Ytterhogdal har också lämnat in ansökan om skyddsjakt på fem vargar i reviret, och pekar på att företaget förlorar stora summor på vargarna i reviret.

Prästskogenreviret ligger i den sydöstra delen av Jämtlands län och har under många år och i olika revirbildningar delats med både Västernorrland och Gävleborgs län. I dagsläget finns ett tiotal vargar i reviret, och samebyarna Tåssåsen, Mittådalen och Handölsdalen vill skjuta bort samtliga vargar i reviret.

Ett eventföretag som arrangerar jakt och fiske i trakterna av Ytterhogdal vill också se jakt, och då på fem av vargarna i Prästskogen.

 

Nytt renbete

Samebyarna har för närvarande inga renar på bete i reviret, men efter lång förhandling har man tecknat avtal om renbete och redan nästa vinter ska renar transporteras till området. Samebyarna ser en uppenbar risk för rovdjursattacker och problem med döda och skingrade renar.

I det här fallet vill samebyarna förekomma skadorna genom en preventiv skyddsjakt. Länsstyrelsen i Jämtland ser inte att skyddsjakt på tio vargar försvårar möjligheterna för att bibehålla vargstammens gynnsamma bevarandestatus, GYBS, men att jakt i området försvårar möjligheterna att nå den fastställda miniminivån för länet.

Jakten kan få betydande effekt för det lokala beståndet av varg, konstaterar länsstyrelsen.

 

Vinterbetesområdet som berörs i ansökan visas ungefärligt med den svarta och röda cirkeln. Prästskogenrevirets utbredning visas av den gröna polygonen och de röda markeringarna visar var olika individer tillhörande reviret dokumenterats fram till och med 22 februari 2021. Källa: Länsstyrelsen

Tio vargar

”Länsstyrelsen bedömer att ett tänkt uttag om ett helt revir bestående av minst tio vargindivider inte nödvändigtvis har en försvårande inverkan på vargens gynnsamma bevarandestatus nationellt sett men att effekten på det lokala beståndet sannolikt skulle vara betydande utifrån nu rådande förutsättningar.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen också att det just nu inte finns någon akut pågående allvarlig skada och att de sökande samebyarna för den här vinterbetessäsongen har en annan lämplig lösning.”

Med den formuleringen i beslutet avslår länsstyrelsen samebyarnas begäran.

 

Varg ger inga pengar

Det samma gäller en ansökan från ett eventföretag i Ytterhogdal.

Där pekar företaget på att Prästskogenreviret kostar verksamheten omkring 200.000 kronor i uteblivna intäkter för jakt.

Vargarnas närvaro minskar intresset från potentiella kunder och besökare, och påverkar företagets ekonomi. Prästskogen har också utökat sitt revir vilket drabbar flera andra företagare i södra Jämtland.

Här ansöker företaget om att avliva fem vargar, halva familjegruppen, för att begränsa storleken på reviret utan att helt ta bort Prästskogenreviret.

 

Delat revir

Länsstyrelsen konstaterar kort att det inte finns dokumenterade skador på tamdjur eller hundar. Vargarna i Prästskogen utgör ingen högre risk för allvarlig skada och att det därför inte är aktuellt att bevilja skyddsjakt.

Inför besluten om avslag har samråd skett med länsstyrelsen i Gävleborg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev