Voullerimälgen hade en fantastisk krona som mättes till 420,2 poäng. Det är den största älgtrofé som bedömts i Sverige. Foto: Lars-Henrik Andersson

Torktiden för troféer kortas

Troféer behöver inte längre torka i tre månader för att kunna mätas och bedömas, det räcker med en månad. Det beslutade CIC, den europeiska jaktorganisationen, vid ett möte 11-12 september.

Det är CIC som ansvarar för regelverket för trofémätning inom Europa. En ny handbok har tagits fram och den började gälla 1 maj för Jägareförbundets trofémätare.

När CIC hade ett möte den 11-12 september beslutade man att med omedelbar verkan göra vissa justeringar i den nya handboken.

 

Torktiden förkortas

Den största förändringen är att torktiden kortas från 90 dagar till 30 dagar. En glad nyhet för den som tror sig ha skjutit en medalj och har svårt för att vänta på svaret. Tiden 30 dagar räknas som tidigare från och med det kraniet är kokat och blekt.

Andra saker som tydliggörs i handboken är bland annat:

• Skovelbredden på älg måste alltid mätas ovanför stängerna. Även om vissa älgar har bredare skovlar på den nedre delen av hornet så ska det vara det bredaste stället ovanför stängerna som ska noteras.

• Kan man av någon orsak inte fastställa någon av de mått som ingår i den aktuella troféns grund för bedömning ska den trofén klassas som omätbar och inte tilldelas officiella poäng eller medalj.

 

Världsrekord eller inte?

CIC har i dag inga rekordlistor för troféer på något vilt, men arbetar för att få fram dessa. På mötet fastställdes också de kriterier som gäller för att en trofé ska vara aktuell för att hamna på en rekordlista (se faktaruta).

När det gäller rekord blir då frågan om den svenska bocken från Widtsköfle har världsrekord eller inte? Svaret på den frågan är – inte just nu.

Widtsköflebocken bedömdes på CIC:s kongress i Dubrovnik den 18 maj 1983. Problemet är bara att gamla mätningar inte är införda i CIC:s nya databas.

Svensk Jakt hävdade i artikeln ”Guldbockarna som slår världen med häpnad” i nummer 8/2017 att bocken från Widtsköfle ännu håller världsrekordet. Detta är alltså inte riktigt sant, just nu finns inget världsrekord alls. Caroline Sorensen på CIC har dock lovat att leta i gamla handlingar för att försöka hitta Widtsköflebocken.

 

Engelsk rekordbock

En uppmärksam läsare påpekade också att Svensk Jakt för ett antal år sedan skrivit att det gamla världsrekordet hade slagits av en engelsk bock, skjuten av Tom Troubridge 2006.

När det gäller denna bock så var vi på Svensk Jakt lite snabba med att utnämna den till nytt världsrekord. Sant är att den under åren bedömts av brittiska trofémätare och även två internationella jurys och att alla har bedömt den till mer än 270 poäng.

Vid kontakt med Caroline Sorensen på CIC skriver hon att den engelska bocken har mätts av CIC troféutvärderingsnämnd (CIC Trophy Evaluation Board) men att trofébedömarna hade bekymmer med mätbarheten eftersom skallbenet var så pass mycket tjockare än det borde vara.

Många brittiska bocktroféer har sedan 1970-talet klassats som abnorma, så kallade ”Baillie monsters” (namnet syftar på Peter Baillie, den jägare som då sköt en av de första ”monstren”). Abnormiteten påverkar inte bara hornet utan även skallen i sig, med en stor mängd onormal benväxt.

 

Malou Kjellsson

Kriterier för att hamna på CIC:s rekordlista

Troféer inmätta före 2013

• Detaljerat mätformulär

• Vem som utförde mätningen

• När mätningen genomfördes

• Om mätningen gjordes enskilt eller på mässa/event

• Intyg på att trofén är från ett frilevande vilt och inte manipulerat

• Foto på trofén samt ID-nummer

 

Troféer inmätta efter 2013

• Trofén ska vara inmätt av tre olika trofébedömmare (CIC-godkända) från tre olika länder

• Trofén måste vara inmätt med hel skalle

• Endast frilevande vilt är aktuellt för rekordnotering

• Foton från flera vinkar samt ID-nummer

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev