Länsstyrelsen i Norrbotten misstänker att en sameby vid två tillfällen inte följt villkoren för skyddsjakt på björn. Foto: Kenneth Johansson

Skyddsjakt på björn polisanmäld – länsstyrelsen hävdar att villkor inte följts

Länsstyrelsen i Norrbotten misstänker att Maskaure sameby har skyddsjagat en björn i strid med länsstyrelsens villkor. Det framkom nyligen när länsstyrelsen gjorde en tillsyn efter en avslutad skyddsjakt.
Men vilka villkor det handlar om vill länsstyrelsen inte uppge och hänvisar till förundersökningssekretess.

Våren är en känslig tid för samebyarna och renskötseln. Då föds renkalvarna och renarna är ett begärligt och lättåtkomligt byte för en nyvaken och hungrig björn.
I vår har 16 björnar fällts under skyddsjakt i Norrbotten. Svensk Jakt har gått igenom alla besluten. I ett ärende fick Maskaure sameby avslag på sin ansökan om att få skyddsjaga björn.
Länsstyrelsens naturbevakare åkte till området för att dokumentera björnens närvaro bland renar. Naturbevakaren konstaterade att det rörde sig om spår efter en ensam björn som gått över vägen. Det fanns heller inga renar eller renspår i området, endast älgspår.

 

Endast älgspår

Samebyn har fotograferat björnspår och skickat till länsstyrelsen. Ett foto ska enligt samebyn visa jaktspår av björn på en ren. Länsstyrelsen kunde dock inte bedöma om det rörde sig om jaktspår. Samebyn har även skickat in bilder som visar sändarförsedda vajor i området.

Björnspår. Foto: Kenneth Johansson

Länsstyrelsen beslutade att avslå samebyns ansökan och i beslutet framgår även följande:
”Länsstyrelsen bedömer att det inte är styrkt att den björn som rört sig i det aktuella området riskerat att orsaka stora renförluster. Utöver det har Länsstyrelsens tillsyn efter avslutad jakt på två tidigare beviljade björnar visat att samebyn jagat björnarna på ett sätt som sannolikt inte beaktat beslutens villkor.”

 

Inga renar

Samma sameby ansökte några dagar senare ånyo om skyddsjakt på björn. Även då skickade länsstyrelsen ut en naturbevakare till området:
”Naturbevakarna konstaterade då att det fanns björnspår men kunde inte fastställa några jaktspår. Inga renar eller spår av renar iakttogs förutom spår av två renar längs en grusväg ca 200-300 m ifrån björnspåren”, skriver länsstyrelsen i beslutet. Även i det här beslutet hänvisar länsstyrelsen till de tidigare skyddsjakterna där myndigheten misstänker att samebyn inte följt villkoren för skyddsjakten.

Det fanns inte några renar i området när länsstyrelsens personal kom till området. Foto: Lars-Henrik Andersson

Britta Wännström, chef för naturmiljöenheten vid länsstyrelsen, uppger att en polisanmälan är gjord. Hon säger vidare att hon på grund av förundersökningssekretess inte vill gå in på varför länsstyrelsen tror att samebyn inte följt villkoren.

– Det gjordes en polisanmälan i förra veckan. Något ytterligare, utöver vad som står i beslutet, kan jag inte kommentera, säger Britta Wännström.

 

Polisen är frågande

När Svensk Jakt kontaktar polisen så uppger man att det inte verkar ha inkommit någon sådan anmälan. Inte heller miljöåklagare Åse Schoultz känner till någon anmälan.
Vi tar åter kontakt med Britta Wännström som berättar att när länsstyrelsen gör en åtalsanmälan så är alltid deras chefsjurist inkopplad och tar beslut om en anmälan ska göras. Enigt Britta Wännström har chefsjuristen beslutat att en anmälan ska göras.

– Jag har fått besked av handläggaren att anmälan är gjord och jag har utgått från att så skett, säger Britta Wännström.

Handläggaren har slutat på länsstyrelsen men uppger att en polisanmälan är inskickad enligt länsstyrelsens rutiner.

Peter Larsson är ordförande i Maskaure sameby. Han berättar att det är mycket björn i området.

 

Ingen aning

Han säger vidare att han inte har någon aning om varför länsstyrelsen nu eventuellt gjort en polisanmälan.

– Vi har följt villkoren och gjort exakt som de föreskriver. Jag har ringt och frågat länsstyrelsen vad de menar men får till svar att det är hemligt. Vi har ingen aning om vad de menar. Det hade varit intressant att veta vad det är länsstyrelsens anser att vi gjort. Vi har verkligen försökt fundera över vad länsstyrelsen kan mena, säger Peter Larsson.

Han fortsätter:

– Skjuter du enligt paragraf 28 så blir du per automatik polisanmäld. Det är så man gör med jägare i dag och sen blir det förundersökning i två till fyra år.

I villkoren för de aktuella skyddsjakterna regleras exempelvis hur motorfordon får användas. Bland annat får skoter användas för att fastställas björnens ungefärliga vistelseplats, dock får inte skyddsjakten bedrivas från skoter.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev