Markägare i Sunne kommun har fått skyddsjakt på två älgkalvar i ett mycket begränsat område med tallungskog, där Länsstyrelsen Värmland bedömer betesskadorna som allvarliga. Foto: Mats Lindberg/Mostphotos

Skyddsjakt på älgkalvar

Länsstyrelsen Värmland har beviljat markägare i Sunne kommun skyddsjakt på älg, med möjlighet att skjuta två årskalvar. Jakten får pågå fram till den 26 mars och är förenad med en rad villkor.

Skyddsjakten får bara genomföras som smyg- eller vakjakt inom ett begränsat område på 23 hektar tallungskog, där markägare under flera år haft betesskador. Olika åtgärder har genomförts för att skydda tallplantorna, bland annat har behandling av plantor visat sig vara effektiv i delar av beståndet.

Har agerat

Viltvårdsområdet och även älgskötselområdet har på olika sätt försökt att påverka situationen genom att senarelägga jakten och rikta den mot det betesskadade området. I år har snödjupet försvårat jakt under den senare delen av jakten, och av etiska skäl har viltvårdsområdet därför inte kunnat jaga så som man hade planerat.

Visa hänsyn

Jakten ska enligt beslutet riktas mot älgar i grupp för att få en störningseffekt. Jakten ska dessutom bedrivas med ”största möjliga hänsyn till såväl övrig fauna som boende och besökare i trakten.” 

Länsstyrelsen gör bedömningen att skadorna på tallskogen är allvarliga.

Motsätter sig skyddsjakt

Myndigheten konstaterar i sitt beslut att det finns utrymme för beslut om skyddsjakt, men att den långsiktiga effekten inte går att svara på. Syftet är ändå att fälla några av de skadegörande djuren och skrämma övriga älgar.

Samtidigt pekar länsstyrelsen på att stresspåverkan inte får vara för stor på dräktiga älgkor.

Skyddsjakten ska ske tillsammans med andra skadeförebyggande åtgärder.

Viltvårdsområdet har motsatt sig jakten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev