Talma sameby vill upplåta jakten, men staten motsätter sig kraven. Foto: Kjell-Erik Moseid

Sameby vill upplåta både småviltsjakt och älgjakt – staten motsätter sig kraven

Premium

Talma Sameby stämde staten i maj i år. Samebyn vill kunna upplåta all jakt inom samebyns område. Justitekanslern, JK, bestrider nu stämningsansökan och avfärdar kravet att upplåtelserna även ska gälla älg.

Talma sameby stämde staten, som företräds av JK, den 20 maj i år. Av stämningsansökan framgår att samebyn vill upplåta jakten och fisket inom samebyns område:
”Talma sameby har en på urminnes hävd grundad ensamrätt till jakt och fiske på området. Samers historiska bruk av området har gett de samer som tidigare nyttjade området en exklusiv rätt att förfoga över samt upplåta rätten till jakt och fiske på området. Denna rätt var i vart fall vid tiden för år 1750 upparbetad i området. Efter det att jakträtten upparbetats har den därefter inte utsläckts.”

Direkt följd av Girjasdomen

Stämningen ska ses som en direkt följd av Girjasdomen där Högsta domstolen gav Girjas sameby ensamrätt att upplåta småviltsjakten och fisket.
Men JK bestrider nu Talma samebys stämningsansökan:
”Talma sameby kan inte anses ha en på urminnes hävd grundad ensamrätt till jakt och fiske på området eftersom det förekommit konkurrerande markanvändning på området under den tid Talma sameby gör gällande att hävden upparbetats. En befogenhet för samebyn att upplåta rätten till jakt och fiske på området till andra kan därmed inte anses föreligga.”

Sameby stämmer staten kring jakt- och fiskerättigheter

 

Inkluderar älgjakt

JK tolkar samebyns stämning som att den även innefattar upplåtelser av älgjakt.

Högsta domstolen prövade i fallet med Girjas inte rätten att upplåta jakt på annat än småvilt.
Så här skriver JK:
”När det särskilt gäller jakten på älg bör också följande framhållas. Det historiska materialet ger inte stöd för att det förekom älg på området förrän 1880, då den första älgen i Jukkasjärvi redovisades. Det kan utifrån detta ifrågasättas om den hävdvunna ensamrätten till jakt som Talma sameby menar har upparbetats vid mitten av 1700-talet kan omfatta ett djur som då inte fanns på området och därför inte heller jagades.”

Inte bara renskötare som jagade

Vidare menar JK att när väl älgen var etablerad var det fler grupper än renskötare som jagade älg för sin försörjning.
”Samtidigt visar det historiska materialet att jakten och fisket spelade en allt mindre roll i försörjningsbasen för samerna genom övergången till större renhjordar och ett mer nomadiskt levnadssätt”, skriver JK.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev