Arrangörer och föreläsare vid Jägareförbundets kustjaktseminarium utanför förbundets kansli på Öster Malma. Från vänster: Hans Geibrink och Anders Iacobaeus från Jägareförbundet tillsammans med föreläsarna Johan Truvé, Svensk Naturförvaltning, Johan Månsson, Viltskadecenter, Niklas Liljebäck, Jägareförbundet, och Sven-Gunnar Lunneryd, SLU. Foto: Jan Henricson

Sälen hotar Östersjöns torskbestånd

Under Svenska Jägareförbundets kustjaktseminiarium som tisdag och onsdag genomförs på Öster Malma varnades det för att sälstammens tillväxt i Östersjön inte bara är ett hot mot fisket, utan också mot fisken.

Varje år samlar Jägareförbundet förtroendevalda och personal från kustlänen för att diskutera och informera om för kustjägarna viktiga frågor. Sedan ett par år tillbaka sker det genom ett seminarium med föreläsningar och diskussioner, tidigare möttes man i form av ett kustråd, som verkade under förbundsstyrelsen.

– Man kan säga att vi genom förändringen har koncentrerat oss mer på kunskapsförmedling. Det gör våra sammankomster intressantare också för andra, som myndigheter och beslutsfattare, säger Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent med ansvar för kustfrågor.

 

Besvärliga symbolarter

De alltid lika aktuella frågorna kring säl, skarv, stora fåglar (läs gäss, sångsvan och trana) kom att uppta en stor del av programmet. Johan Månsson från Viltskadecenter informerade om de problem som allt större stammar av de stora fåglarna orsakar i jordbruket.

Bland annat diskuterades ökningen av sångsvan och trana som på till exempel åkermarkerna intill naturreservatet Kvismaren i Närke har blivit ett allt större bekymmer för lantbrukarna.

Under mötet framkom att arterna är svårare att handskas med än andra skadegörare, som grågås och kanadagås, eftersom de är symbolarter för naturvården och därigenom inte enkla att förvalta.

 

Sälen och fisket

Sven-Gunnar Lunneryd från SLU pratade om skarvens utveckling i länderna kring Östersjön, och att antalet skarvar fortfarande pekar uppåt i Sverige och Finland, men också i Danmark.

Hans resonemang följdes senare upp när Johan Truvé från Svensk Naturförvaltning berättade om vilken metodik man använt när skarvarna längs Kalmar läns kuster inventerades på länsstyrelsens uppdrag.

Resultatet väckte uppmärksamhet då det visade att skarvarna var många fler än vad tidigare inventeringar och beräkningar visat.

Sälstammarna i Östersjön och Bottenhavet fortsätter att öka i hög takt. Lunneryd sa under seminariet att sälen gått från att vara ett hot mot kustfisket, till att bli ett hot mot själva fisken.

 

Som i Kanada

– Sälstammen exploderar och det är mycket allvarligt. Att få igång en riktig förvaltning på säl med bland annat licensjakt borde vara högprioriterat hos myndigheter och politiker, kommenterar jaktvårdskonsulent Hans Geibrink som är ansvarig för kustjaktfrågor på Jägareförbundet.

Han fortsätter:

– Risken är att det blir i Östersjön som i haven utanför New Foundland i Kanada där torsken fiskades ut på 90-talet men där en mycket stor sälpopulation hindrar att den växer till igen. Där menar forskarna att torsken riskerar att vara helt utrotad inom 25–30 år.

Under kustjaktseminariets andra dag informerade riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné om nyheter inom jakten och viltvårdens område. Jägareförbundets arbete med en ny säljaktsutbildning och vad den ska innehålla diskuterades, liksom det yttrande som förbundet ska lämna på Havs- och vattenmyndighetens så kallade Havsplaner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev