Jakt för att störa. Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på dovvilt ska minska skadorna i jordbruket. Foto: Martin Källberg

Så ska skadorna minska – omfattande skyddsjakt på dovvilt

Premium

Från den 1 maj i år till och med den 31 augusti 2023 tillåter länsstyrelsen i Södermanland skyddsjakt på 1.500 dovvilt. Jakten är selektiv och tydligt reglerad med syftet att störa djur och minska skadorna i jordbruksgrödor.

Beslutet har fattats efter det som länsstyrelsen betecknar som en markant ökning av antalet ansökningar om skyddsjakt till följd av de skador dovvilt orsakar för främst jordbruket.

Antalet ärenden och ansökningar om skyddsjakt har enligt länsstyrelsen ökat från 23 ärenden 2016 till 101 ärenden under 2021.

 

Fördubblad avskjutning

Avskjutningen har också ökat, men inte i tillräcklig grad för att hantera problemen. Enligt Jägareförbundets statistik fälldes det i Södermanland 5.959 dovvilt 2016 och mer än det dubbla, 12.982 under 2020.

”Ärendena syftar till att få jaga dovhjort under de tider på året då de annars inte är lovliga, under hela dygnet och med hjälp av rörlig belysning. Avseende de delar som rör jakt hela dygnet med hjälp av rörlig belysning så inkommer en del ärenden även under de tider på året då de råder allmän jakttid eller när man får bedriva skyddsjakt på eget initiativ”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

 

Omfattande hantering

Med beslutet vill länsstyrelsen få ett mer övergripande men tidsbegränsat beslut, som ska underlätta för enskilda markägare, och samtidigt minska resursåtgången hos länsstyrelsen, då man ser att den enskilda bedömningen i hög omfattning stämmer. Problemen uppstår ofta lokalt, där stammen av dovvilt har vuxit sig allt för stor.

Länsstyrelsen hänvisar även till jordbrukets trängda ekonomiska läge som skäl för skyddsjakten.

 

Många villkor

Skyddsjakten är förenad med omfattande villkor.

  • Skyddsjakt får endast ske med jakträttshavarens tillstånd.
  • Jakt får bedrivas efter dovhjort som uppträder i grupp om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, där de befaras bidra till allvarliga skador.
  • Högst ett djur per grupp får fällas vid ett och samma jakttillfälle.
  • Jakt efter vuxna handjur får inte ske under tidsperioden 21 oktober – 15 november. Under övrig tid får det minsta handjuret i gruppen fällas.
  • Hind som åtföljs eller kan antas åtföljas av kalv får ej fällas under tidsperioden 1 april – 30 september.
  • Jakten får endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
  • Jakten ska ske i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder som till exempel: mänsklig närvaro, uppsättning och förflyttning av skrämselfigurer eller skott i marken.
  • På fastighet där skyddsjakt bedrivs med stöd av beslutet får man inte bedriva utfodring av klövvilt annat än åtling för att underlätta jakt.
  • Uppgifter om vilka djur som fällts och vilken effekt jakten har haft ska skickas till länsstyrelsen senast 14 dagar efter att jakten avslutats.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev