När björnen lägger beslag på vargslagna älgar kan det ta längre tid för vargarna att lämna området för att söka efter nästa bytesdjur, jämfört med om de hade fått konsumera bytet i lugn och ro. Det är en teori som vargforskare nu vill studera djupare. Foto: Kenneth Johansson

Så påverkar björnen vargens jakt på älg

Det tar längre tid för vargar att döda älgkalvar i områden där det även finns björn.
Forskarna undersöker nu vad det kan bero på och har ett par förklaringar som underlag för studierna.

I Skandinavien har både vargens och björnens predation på älg undersökts i flera olika studier. Gemensamt för dessa studier är att de hittills har genomförts i för arterna skilda områden, alltså där varg och björn inte har påverkats av varandras närvaro. I en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, analyseras data från områden i nordöstra Dalarna och nordvästra Gävleborgs län och i  Yellowstone nationalpark i Nordamerika där både varg och björn lever sida vid sida.

 

Hur påverkar björnen?

– Vi ville utvärdera om, och i så fall hur, vargens predation på älg påverkades av närvaron av andra stora rovdjur, i detta fall björn, säger Håkan Sand som är ansvarig för vargforskningsprojektet Skandulv vid Grimsö forskningsstation, SLU.

Han fortsätter:

– Eftersom björn ofta tycks kunna ta över och lägga beslag på älgar som är slagna av varg och därmed hindra vargarna från att nyttja dessa bytesdjur förväntade vi oss att vargar som lever i områden med björnförekomst skulle tvingas slå älgar oftare för att tillgodose sitt födobehov jämfört med vargar i björnfria områden.

 

Längre tid

Men resultatet från forskningen visade dock att det tog 28 procent längre tid för vargarna att döda en älg i områden med björn under tidig sommar i Skandinavien. Resultatet förvånade forskarna. Samma mönster kunde även påvisas under sommarperioden i Yellowstone där vargslagna wapiti som besöktes av björn resulterade i att det tog i genomsnitt 14 procent längre tid till att nästa hjort dödades av samma vargflock jämfört med vargslagna wapitis som inte besöktes av björn.

Studier av varg i dessa båda ekosystem visade att vargens predationstakt på älg delvis beror på förekomsten av björn. Den bakomliggande förklaringen till dessa resultat är ännu inte klarlagd.

En teori som forskarna funderar över är att björnen genom att lägga beslag på vargslagna älgar fördröjer att vargarna lämnar platsen för att söka efter nästa bytesdjur, jämfört med om de hade fått konsumera bytet i lugn och ro.

 

Alternativ förklaring

En alternativ förklaring kan vara att det i områden med både varg och björn uppstår ett hårt jakttryck på älgkalvar vilket i sin tur medför att det därmed finns relativt sett färre kalvar per älgko jämfört med områden som bara har varg. Eftersom älgkalvar är vargarnas vanligaste bytesdjur tvingas vargarna söka under en längre tid för att hitta nästa älgkalv.

– Vi arbetar för fullt med att undersöka vilken av dessa två förklaringar som är mest trolig, säger Aimee Tallian från Utah State University som har varit den ledande amerikanska forskaren i denna studie.

Här kan du läsa mer om studien på björn och varg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev