Förslaget från Naturvårdsverket innebär bland annat att slugs blir tillåtet att använda vid rådjursjakt. Foto: Jan Henricson

Ris och ros till förslag om jaktvapen

Jägareförbundet ger både ris och ros till Naturvårdsverkets förslag till hur föreskrifterna för jaktmedel ska revideras. På plussidan återfinns att rådjur ska få jagas med slugs. Minus är att jägaren måste ha klass 1-kompetens för att få göra det.

Jägareförbundet och andra får kort tid på sig att svara på Naturvårdsverkets remiss. Redan i slutet av augusti ska synpunkterna vara lämnade.

På förbundet inledde en arbetsgrupp omgående arbetet med att granska förslaget och komma med synpunkter. Svaret ska sedan snabbförankras i organisationen innan det är dags att skicka det till Naturvårdsverket.

Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa är emellertid redan nu beredd att dela med sig några synpunkter på förslaget.

– Till viss del går man längre än vad EU-direktivet kräver, och det är vi förstås kritiska mot, men det finns också positiva inslag i förslaget, säger han.

 

Fler och färre regleringar

För jägarna är det bra att man när det gäller halvautomater tar bort kravet på visst utseende och istället endast ser till funktionen.

– Likaså tänker Naturvårdsverket inte ha några synpunkter på vilket ursprung vapnet har, det vill säga om det från början varit militärt, säger Ola Wälimaa som tycker att verket gör rätt när man vill minska regleringarna i föreskrifterna.

Desto mer förvånande är att man då väljer att införa fler regleringar på andra områden. Där nämner Wälimaa förslaget om fäll- och vikbara kolvar, men framför allt förbudet mot teleskopiska bakkappor för vissa vapentyper.

– Det innebär att man inte får ha en sådan bakkappa på till exempel en drilling, något som jag tycker är märkligt. På Naturvårdsverket borde man tycka att det är bra om våra vapen är enkla att anpassa till individen, för ett säkrare och bättre skytte, säger Ola Wälimaa.

 

Kalibrar förbjuds

På plussidan återfinns att Naturvårdsverkets tillmötesgår ett gammalt jägarförslag att tillåta jakt på rådjur med slugs. Samtidigt kräver man att den som jagar rådjur med slugs måste vara behörig att använda kulvapen avsedda för patroner i klass 1.

– En onödig begränsning enligt min mening, kommenterar Ola Wälimaa.

Naturvårdsverket föreslår ett maximalt mått på anslagsenergi, vilket innebär att vissa grövre jaktkalibrar förbjuds, till exempel .416 samt .460 Weatherby. Motivet är att man inte vill ha skjutvapen som medger skott på vilt på mycket långa avstånd.

– Med den motiveringen är det märkligt att man vill införa en energibegränsning vid noll meter. Kalibrarna det handlar om används i första hand på storvilt på korta avstånd då de är mycket effektiva. Om man på ett sådant här sätt vill förhindra långhållsskytte borde begränsningen gälla anslagsenergin vid 300 meter istället, säger Ola Wälimaa.

– Utöver det kan jag konstatera att jaktlagens paragraf 27 säger att ett djur ska orsakas så litet lidande som möjligt. Om skottet sätts rätt ger, allt annat lika, en grov kaliber bättre effekt än en klenare.

 

Motion får genomslag

Positivt är att en medlemsmotion till Jägareförbundet har fått genomslag i ändringsförslaget; att gräsand ska införas i klass 4. Det innebär att gräsand kan jagas med .22, till exempel under skyddsjakt, liksom att fler hagelkalibrar kan användas under kvällssträcket.

– Det är förstås mycket roligt att en medlem i Jägareförbundet genom en motion kan påverka hur jakten på ett villebråd får bedrivas, kommenterar Ola Wälimaa.

Jägareförbundet har tidigare begärt att Naturvårdsverket också ska se över klassificeringssystemet för kulammunition. Något som kan innebära att det blir möjligt att använda blyfri ammunition även i kaliber 6.5×55.

– Det hade varit bra om man tagit med sådana förändringar nu, men man säger att man vill ta upp detta senare, säger Ola Wälimaa.

 

Förslaget i korthet

Nedan följer i punktform några av de förändringar som Naturvårdsverket föreslår i föreskrifterna.

• Kraven på utseende och ursprung för halvautomatiska kulgevär föreslås tas bort.

• Kolvar som kan avlägsnas utan verktyg föreslås förbjudas för alla vapen utom manuellt repeterande kulvapen (dock förbud för pump- och bygelrepeterande kulvapen) och enkelskotts kulvapen. Även hagel- och kombinationsvapen.

• Förbud mot bakkappor av teleskopisk typ föreslås för kombinationsvapen, halvautomatiska kulgevär, samt pump- och bygelrepeterande kulvapen.

• Bygelrepeterande kulvapen föreslås inte få ha fäll- eller vikbar kolv.

• Bygelrepeterande hagelvapen föreslås få en magasinsbegränsning.

• Alla hel- och halvautomatiska enhandsvapen föreslås förbjudas för jakt utan övergångsbestämmelse.

• Rådjur föreslås få jagas med slugs, om jägaren har klass 1-kompetens.

• Ett maximalt mått på anslagsenergi föreslås som bland annat förbjuder vissa grövre jaktkalibrar som .416 Wby och .460 Wby. Syftet sägs vara att undvika skjutvapen som medger skjutning på vilt på mycket stora avstånd.

• Man förslår ett krav på minsta (1 gram) kulvikt i klass 4.

• Gräsand, storskrak och småskrak föreslås införas i klass 4.

• Kommunjägare föreslås få jaga vildsvin med kulgevär klass 2 och gås med klass 4.

 

I förslaget från Naturvårdsverket ingår att det ska bli tillåtet att under vissa förutsättningar få jaga med pil och båge. Något som Svensk Jakt tidigare berättat om, liksom hur detta förslag mottogs av Jägareförbundet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev