Foto: Kenneth Johansson

Regeringen får bakläxa av HFD om älgjaktdagar

Premium

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade förra året att utöka antalet älgjaktdagar på statens mark ovan odlingsgränsen. Sex samebyar överklagade till regeringen som gick på länsstyrelsens linje. Frågan gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som ger regeringens beslut svidande kritik.

Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade förra året att utöka antalet upplåtna dagar från 16 till 22. Ett beslut som överklagades av flera samebyar.

Detta för att kunna nå målen i älgförvaltningen. Samebyar överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen som avslog överklagandet.

 

Försämrade möjligheter

Samebyarna gav inte upp eftersom de ansåg att en utökad jakt kan innebära försämrade möjligheter till samling av renhjordar inför slakt, samt störningar av renarnas brunst och minskad betesro.

Samebyar säger nej till fler jaktdagar

Sammantaget skulle det medföra försämrade förutsättningar för att kunna bedriva renskötsel. Jakten skulle ha långtgående konsekvenser för renskötselns bedrivande men också inskränka deras egen jakt, menade samebyarna som via Svenska samernas riksförbund, SSR, gick vidare och överklagade regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som nu kommit med en dom i ärendet.

 

Kritik

I domen får regeringens beslut svidande kritik:

”Vare sig länsstyrelsen eller regeringen har bemött invändningarna mot den ökade jakttiden på det sätt som lagstiftningen kräver. Därigenom har gällande bestämmelser om hur och när upplåtelser får ske inte tillämpats korrekt. Regeringens beslut strider därmed även mot den grundläggande allmänna förvaltningsrättsliga principen om krav på beslutsmotivering. Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut inte uppfyller kravet på att beslut ska motiveras.”

 

”Måste göra om och göra rätt”

– Ärendet gällde ett beslut förra året. Domen säger även att länsstyrelsen måste kunna motivera sitt beslut och det tolkar jag som att länsstyrelsen nu inför höstens jakttider måste pröva varje upplåtelse för sig. Och i det sammanhanget göra avvägningar och låta samebyarna yttra sig. Länsstyrelsen kan inte göra som förra året och motiveringen måste belysa hur jakttiden påverkar renskötseln. Länsstyrelsens argument om att utöka jakttiden för att nå målen i älgjaktpolitiken är en helt annan fråga. Länsstyrelsen måste helt enkelt göra om och göra rätt, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev