Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat skyddsjakt på 2.900 skarvar, i Östersjön och även i sötvattenssjöar och vattendrag. Foto: Johan Bjurer / Mostphotos

Omfattande skyddsjakt på skarv i Östersjön

Beståndet av skarv i Kalmar län tredubblades under åren 2012–2018. Bara i Östersjön inom Kalmar län fanns det för fyra år sedan cirka 70.000 skarvar, och hur många de är i dag är oklart. För att minska skarvarnas påverkan på det kustnära fisket har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på tusentals skarvar.

Länsstyrelsen i Kalmar län har i sitt skyddsjaktbeslut gett tillstånd till jakt på sammanlagt 2.900 skarvar. Reglerna är omfattande, men innebär möjlighet till jakt både i Östersjön och i söttvatten där skarvar finns.

Skyddsjakten får pågå från den 1 mars i år och avslutas under senhösten 2023, om inte alla skarvar skjutits innan dess. Länsstyrelsen flaggar också för att beslutet kan återkallas och reglerna för jakten är begränsande. Här följer en sammanfattning av de områden som omfattas av skyddsjakten. Texten nedan är hämtad ur länsstyrelsens beslut.

Skarven kan begränsas med skyddsjakt

 

Skyddsjakt i Östersjön vid fasta och rörliga fiskeredskap

Skyddsjakt på skarv är tillåten under tiden 1 mars–31 juli inom 300 meter från fasta eller rörliga fiskeredskap i Östersjön i Kalmar län. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta beslut inte handredskap. Högst 800 skarvar får fällas per år.

 

Skyddsjakt i sötvatten inom Kalmar län vid fasta och rörliga fiskeredskap

Skyddsjakt på skarv är tillåten under tiden 1 mars–31 juli inom 300 meter från fasta eller rörliga fiskeredskap i sötvatten inom Kalmar län. Rörliga fiskeredskap omfattar i detta beslut inte handredskap. Högst 100 skarvar får fällas per år.

 

Skyddsjakt i Östersjön i fredningsområden för fisk – mynningsområden

Skyddsjakt på skarv är tillåten inom fredningsområden för fisk i Östersjön 1 mars–31 juli. Fredningsområdenas avgränsning framgår av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. Högst 300 skarvar får fällas per år.

 

Skyddsjakt i Östersjön i område för fredning av abborre och gädda i Kalmar län

Skyddsjakt på skarv är tillåten inom område för fredning av abborre och gädda inom Kalmar län 1 mars–31 maj. Fredningsområdets avgränsning omfattar Kalmar läns kustvattenområde från Blekinge läns gräns till Emåns mynning inklusive Öland. Avgränsningen framgår i detalj av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisk i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. Högst 500 skarvar får fällas per år.

 

Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre i Östersjön

Skyddsjakt på skarv är tillåten i Östersjön i Kalmar län. Skyddsjakten får bedrivas 1 mars–31 mars, samt 1 augusti–30 november. Högst 1.200 skarvar får fällas per år.

 

Hela beslutet med anmälningsplikt och särskilda regler finns här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev