En klump av bröd och några lingon. Besiktningen av skjutna björnar under licensjakten i Gävleborgs län tyder på omfattande olaglig åteljakt. Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Omfattande olovlig åtling under årets björnjakt

Trettio procent av björnarna som sköts under årets björnjakt i Gävleborgs län hade otillåtna åtelrester i magen. Det var hela limpor och bröd i olika former, majs, fisk, hundmat och i något fall en illaluktande odefinierbar sörja. Några björnar hade även ätit äpplen och spannmål.

Licensjakten på björn är strikt reglerad med tydliga regler för vad som gäller. Åteljakt är tillåtet, men reglerna när det gäller var åteln för anläggas och vad som får läggas på åteln tillåter inte till exempel limpor eller fisk.

Det är dessutom förbjudet att släppa en hund på björnspår vid en åtel, oavsett om den är anmäld och godkänd eller en olaglig åtel.

 

Nio åtlar anmälda

Gävleborgs län kan ha landets tätaste björnstam.  Redan på morgonen den 23 augusti avlystes björnjakten i delar av Gävleborg, och dagen efter var jakten över i det området. Då hade 41 björnar skjutits i de västra delarna av länet.

Nära en tredjedel av de undersökta björnarna hade olovliga åtelrester i magen.

Ingen av de skjutna björnarna hade fällts vid någon av de nio åtlar som inför jakten fanns anmälda i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har även fått in samtal från människor som rör sig i skogarna, och som har anmält misstänkt otillåtna åtelplatser som använts under björnjakten.

– Länsstyrelsen anser att detta är ett problem och kommer fortsatt analysera utfallet av årets jakt, säger Sara Waern, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Gävleborgs län.

 

Ett ökande problem

Länsstyrelsen ser allvarligt på utvecklingen. Besiktningspersonalen upplever att antalet björnar med onaturligt maginnehåll har ökat i år. Det innebär att den legala licensjakten övergår i olaglig jakt med hjälp av olagliga åtlar, viltkameror och andra tekniska hjälpmedel.

Att använda bil för att spåra vägar, förfölja eller genskjuta björnen under jakt är också olagligt.

Länsstyrelsen kommer därför att ta upp frågan med markägarorganisationerna och jägarnas företrädare i för att komma åt problemen, där länsstyrelsen hävdar att olaglig åtling vid jakt på björn förekommer och ökar.

Hetsen i björnjakten beskrivs som en del av problemet. I de västra delarna av Gävleborg där jakten är över på några dagar, men också i andra delar av landet där björnjakt är tillåten men snabbt avslutad, är tendensen att olaglig åteljakt ökar.

– Vi ser över möjligheterna att vidta åtgärder före och under 2019 års jakt, säger Sara Waern.

Hundmat, lite blåbär och myror. Länsstyrelsen i Gävleborg har hittat många fall av olovligt åtelmaterial i de undersökta björnarnas magsäckar.
Foto: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Ett  annat problem i Gävleborgs län är att antalet påskjutningar där man inte hittat björnen ökar, och att även fällda björnar som bedöms vara ungar har ökat i år.

– Även detta ser länsstyrelsen allvarligt på och kommer arbeta vidare med inför nästa års eventuella licensjakt efter björn, säger Sara Waern.

I Dalarna liknar situationen den i Gävleborgs län. Ett stort antal av de undersökta björnarna har haft bröd, spannmål och köttrester i magsäcken.

 

Melass och honung

I Västerbottens län har fem av 28 undersökta björnar haft olovligt åtelmaterial i magsäcken. I de fallen handlar det om majs, slaktrester, melass och honung.

– Det visar att det finns oanmälda åtlar, men en björn rör sig långt så vi håller inte skyttarna som ansvariga för det, säger Linda Backlund, rovdjursförvaltare vid länsstyrelsen i Västerbotten.

Hon poängterar att reglerna för åtlar i första hand är till för att björnar och andra rovdjur inte ska förknippa människor med föda.

– Det är därför det är så viktigt att åtlar ligger på rätt ställe, långt ifrån bostäder och människor, säger Linda Backlund.

 

Jobbar förebyggande

I Värmland har tre björnar skjutits under årets jakt. I djurens magar har länsstyrelsens besiktningsmän hittat rester av lingon och älg, men också äpplen och havre.

– Lite anmärkningsvärt är det. Vi har inga åtlar anmälda i länet, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Värmland.

I Värmland finns inga misstankar om olaglig jakt i samband med de skjutna björnarna. Fynden av äpplen och spannmål kan ha naturliga förklaringar.

– Men vi vill jobba förebyggande och tar med oss det här i våra samtal med markägarrepresentanter och jägarorganisationerna, säger Maria Falkevik.

 

Lugnare i Norrbotten

Norrbotten skiljer sig från län längre söderut i landet. Norrbotten har inga stora problem med olovliga åtlar eller misstänkt maginnehåll i de undersökta björnarna, och jakten pågår under längre tid.

– Nog har det funnits någon björn med bröd i blåbärssoppan, men vi bedömer inte att det är ett omfattande problem. De få fall vi har är i områden som är tätbebyggda. I Norrbotten går också jakten långsammare, det är en stor utmaning att jaga på det gamla sättet i marker utan bilvägar, säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare och ansvarig för inventering av stora rovdjur i Norrbottens län.

Åteljakt på björn

Åtel för björnjakt får anläggas om markägaren och länsstyrelsen ger tillstånd. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet.

Avståndet till närmaste permanenta bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2.000 meter. Åtelansvarig ska kontakt eventuella andra personer som under den aktuella perioden bor inom 2.000 meter och upplysa dessa om åtelverksamheten.

Avståndet till väg eller skogsbilväg ska vara minst 200 meter. Avstånd till vandringsled ska vara minst 500 meter. Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.

Som åtelmaterial får användas vilt eller slaktrester av vilt från samma eller angränsande kommun. En kropp av vilt eller 25 kilo från vilt per vecka får användas på åteln. Vidare får användas oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester av tamdjur får inte användas. Till tamdjur räknas ren. Kött från rovdjur eller otestat kött från vildsvin får inte användas.

Källa: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev