Martin Trostemo hade mycket att informera eftersöksjägarna i Östersund/Bräcke jaktvårdskrets om på mötet. Foto: Polisen

Omfattande lagstiftning styr arbetet med trafikeftersök

Premium

Polisen i Jämtland-Härjedalen och Jägareförbundet genomför under våren möten med eftersöksjägarna i länet. Samman lagt blir det nio träffar där deltagarna ska diskutera lagstiftning kopplat till eftersök.

Man kommer även att informera om regelverk och lagstiftning kopplat till eftersöksuppdraget. Men även säkerhet och risker vid arbete på väg, samt försäkringsfrågor ska gås igenom.

Även utrustningsfrågor och andra praktiska frågor vilka är kopplade till både kontaktuppdraget samt eftersöksuppdraget.

 

Christel Johansson informerar eftersöksjägarna i Östersund/Bräcke jaktvårdskrets. Foto: Polisen

Nya eftersöksjägare

– Det har kommit in nya i organisationen varvid det är bra att repetera grunderna och väga in åsikter från de erfarna som har hållit på i många år och har en god rutin, säger Martin Trostemo, viltsamordnare och ansvarig polis i Nationella viltolycksrådet.

– Från nyåret 2022 till 12 april 2022 så har eftersöksjägarna rapporterat in följande viltolyckor i Jämtlands län på både väg och järnväg: 10 kronvilt, 332 rådjur och 199 olyckor med älg, totalt 541 viltolyckor i trafiken, säger Martin Trostemo.

 

Ökar vilt olyckorna på väg och järnväg i Jämtland/Härjedalen?

– Under januari–februari 2021 när det kom mycket snö på kort tid var Jämtland hårt drabbat av spårbundna älgolyckor. Vad gäller vägolyckor inom region nord och i Jämtlands län så ökar rådjursolyckorna medan älgolyckorna ligger tämligen stabilt under den senaste femårsperioden, med lokala variationer främst beroende på snömängden, säger Martin Trostemo.

 

Hur många eftersöksjägare finns det i Jämtland, och hur är fördelningen mellan kvinnor och män?

– Det är cirka 240 eftersöksjägare i Jämtland-Härjedalen, varav 10–12 är kvinnor, säger Martin Trostemo.

 

Är det svårt att rekrytera nya eftersöksjägare till verksamheten?

– Det är ett jämnt inflöde av nya jägare och jag upplever inte att det är svårt att få nya att ställa upp.  Polisen uppskattar oerhört mycket alla kontaktpersoners och eftersöksjägares idoga och goda arbete året runt och dygnet runt med att förkorta lidandet för trafikskadat vilt. Detta är hedervärda insatser som jägarkollektivet utför till ringa ersättning till gagn för hela samhället, avslutar Martin Trostemo.

 

Per Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev