lördag 22 september

Publicerad 10 april 2017 - 08:10

Jägareförbundet Västerbotten litar inte på dagens beräkningsmodell som ligger till grund för arbetet med älgförvaltningen. Därför väntas en ny modell tas fram. Dessutom ansåg länsstämman i helgen att det måste till samförståndslösningar mellan markägare och jägare. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ny beräkningsmodell ska minska konflikterna

Jägare i Västerbotten litar inte på beräkningarna av älgstammens utveckling. Därför kan det bli tal om att ta fram en ny beräkningsmodell. Det framkom när Jägareförbundet Västerbotten hade sin länsstämma i Vindeln i helgen.

Det råder fortfarande irritation i jägarleden i Västerbotten över det nya älgförvaltningssystemet. Framför allt handlar det om att jägarna tycker att markägarsidan går för hårt fram.

Magnus Bidner är ordförande för Jägareförbundet Sorsele. Han föredrog en motion till stämman där Sorselekretsen vill att länsföreningen arbetar för att söka samförstånd mellan jägare och markägare, främst i frågor som rör målen med avskjutningen. Initiativtagare till motionen är Rune Tovetjärn, Sorsele.

I motionen framförs också synpunkten att älgbetesinventeringen, Äbin, bör ses över med målet att bli ett tydligare underlag för mindre områden.

Magnus Bidner från Sorsele föredrog en motion till länsstämman om bättre faktaunderlag inom älgförvaltningen och att älgbetesinventeringen ses över och blir tydligare även för älgskötselområden. Foto: Lars-Henrik Andersson

Bristfälligt underlag

Styrelsen för länsföreningen konstaterar att dagens faktaunderlag i älgförvaltningen är bristfälligt.

Svensk Naturförvaltning AB har sedan 2009 gjort beräkningar av älgstammens utveckling i Västerbotten, på senare tid på uppdrag av länsstyrelsen som finansierar kostnaderna för detta via älgvårdsfonden.

Jägareförbundet Västerbotten har dock varit tveksamt till värdet av beräkningarna och anser att materialet är osäkert.

”Trots detta så har beräkningarna blivit mer eller mindre accepterade i älgförvaltningen och det är i detta underlag markägarsidan tar sin utgångspunkt för älgförvaltningen”, skriver styrelsen i ett svar på motionen från Sorselekretsen.

 

Pengar ur älgvårdsfonden

Vidare är styrelsen kritisk till att länsstyrelsen tar pengar ur älgvårdsfonden för att genomföra Äbin årligen i hela Västerbotten.

Jägareförbundet Västerbotten anser att det strider mot överenskommelsen att markägarna finansierar skogsinventeringar och jägarna bekostar älginventeringar.

Länsstämman beslutade bifalla motionen från Sorselekretsen i sin helhet.

– Det finns nu tankar på att ta fram en ny beräkningsmodell, kvalitetssäkra den och skriva en forskningsrapport, säger K G Abramsson, ordförande för Jägareförbundet Västerbotten.

 

Enkel modell

– Modellen ska vara enkel så i princip vem som helst ska kunna förstå den. Delar av dagens beräkningsmodell är hemlig, vi får inte ut underlag och det är ett problem, fortsätter han.

Den nya beräkningsmodellen kan komma att börja användas redan nästa år.

Jägareförbundet Västerbotten sätter stort hopp till en ny modell och att den kan bidra till att jägare och markägare bättre ska komma överens om målen i älgförvaltningen, både vad gäller kvalitén på älgstammen och hur stor avskjutningen ska vara.

– Jägare litar inte på dagens modell, konstaterar K G Abramsson.

K G Abramsson, Vilhelmina, omvaldes till ordförande för Jägareförbundet Västerbotten vid länsstämman på lördagen i Vindeln. Foto: Lars-Henrik Andersson

Gnissel

I dag är det framför allt inom älgskötselområdena som det gnisslar mellan jägare och företrädare för skogsbruket.

– I vissa områden skickar storskogsbruket ut instruktioner till sina ledamöter i älgskötselområdena vad de ska framföra. Det innebär att mötena blir onödiga. Markägarna har redan på förhand bestämt hur det ska vara. Det har bland annat föreslagits avlysningsjakt vilket är fullständigt oacceptabelt, säger K G Abramsson.

Avlysningsjakt innebär att alla jaktlag inom skötselområdet jagar mot det gemensamma avskjutningsmålet och inte att varje lag jagar mot sina mål.

 

Uttalande om fjälljakt

Vid länsstämman omvaldes K G Abramsson, Vilhelmina, till ordförande. Vidare antogs ett uttalande om fjälljakten:

”Regeringen fattade ett beslut att ändra paragraf 3 och uppdrog till Jordbruksverket att fullfölja avsikterna i beslutet. Jordbruksverket tog inte sitt fulla ansvar i frågan vilket Jägareförbundet ställer sig frågande till.

De tre berörda länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och i Norrbotten däremot, samordnade sitt arbete och konkretiserade regeringens intentioner. Länsstyrelserna ska ha en stor eloge för det arbetet. De har dessutom visat prov på ett ansvarstagande värdigt en förvaltande myndighet. ”

Skribent

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@svenskjakt.se

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

  Mina artiklar

  För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

  Byggtips!
  Så bygger du en hundgård
  Opinion
  Här förs debatten i Jägarsverige
  Så blir älgjakten i höst
  Besluten län för län
  Hundfaror
  18 saker som är giftiga för hunden
  För inloggade!
  Bygg ditt eget jakttorn
  Svensk Jakt på Messenger
  Följ oss via Messenger
  Ulf Lindroth
  Svensk Jakts vapen- och skytteredaktör tipsar och testar
  Jägarnas annonstorg
  Hundar, prylar och jaktmark
  Drömjakt
  Här finns någonstans att jaga
  Provläs Svensk Jakt
  Bläddra i senaste numret

  Mest läst

   Senaste från Annonstorget

   Viktigaste jaktfrågan

   Vilken jaktfråga är viktigast att den kommande regeringen tar tag i?

   Jakthundar!
   Känner du igen jakthundraserna?
   Vildsvin!
   Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
   Tio frågor
   Vad kan du om vargar och vargjakt?
   Är du viltvårdare?
   Testa dina kunskaper om viltvård.
   Tio frågor!
   Vad kan du om våra predatorer?
   Viltolycka!
   Hur gör du när en viltolycka inträffar?
   Jakttider!
   Kan du din jakttabell?
   Rävkunskap
   Vad vet du om rävar och rävjakt?
   Älgjakt!
   Kan du något om älgar och älgjakt?
   Tio frågor
   Om lodjur och lodjursjakt
   Rådjursjakt!
   Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
   Spårkunskap
   Vad kan du om spår och spårtecken?
   Fåglar!
   Känner du igen fåglarna?
   Är du jägare?
   Har du rätt kunskaper?

   Samtidigt på JaktPlay

   Svensk Jakt på Instagram

   Heta ämnen på Svenskjakt.se