Protesterna mot en vargföryngring i Jämtland har inte hjälpt. Foto: Mostphotos

Naturvårdsverket står fast vid vargbeslut

Premium

Naturvårdsverket körde över både länsstyrelsen i Jämtland och norra förvaltningsområdet och beslutade att länet ska ha en vargföryngring. Länsstyrelsen begärde då en omprövning av beslutet, men verket har nu svarat att beslutet ligger fast.

Naturvårdsverket tog nyligen beslut om nya miniminivåer för varg, det vill säga det lägsta antalet vargar som ska finnas i olika delar av landet.

Denna gång har norra förvaltningsområdet, och då endast Jämtlands län, fått en föryngring som miniminivå, vilket motsvarar tio vargar.

Det södra förvaltningsområdet har en halv föryngring, fem vargar, som miniminivå. Det har alltså gjorts en spridning från mellersta förvaltningsområdet till norra och södra.

 

Högt rovdjurstryck

Länsstyrelsen i Jämtland vill inte ha någon vargföryngring i länet och landshövding Jöran Hägglund begärde därför omprövning av Naturvårdsverkets beslut.

Han hänvisade till att länet redan har ett högt rovdjurstryck och att renskötseln kommer att drabbas av en vargföryngring.

Men Naturvårdsverket har nu bestämt, efter en omprövning, att beslutet om att Jämtland ska ha tio vargar ska ligga fast.

”Naturvårdsverket anser sammanfattningsvis att det inte framkommit att beslutet om fastställande av miniminivåer är felaktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det saknas således skäl att ändra beslutet.”

 

Skyddsjakt ett verktyg

Vidare skriver Naturvårdsverket:

”Beslutet om miniminivåer syftar också till att på sikt kunna skapa förutsättningar för att ytterligare minska vargstammens täthet i vissa län. Skyddsjakt är vidare ett verktyg som hela tiden är tillgängligt för länsstyrelserna i förvaltningen.”

Naturvårdsverket har utgått från var befintliga vargföryngringar finns, i arbetet med att fastställa nya miniminivåer.

”Av 2017/18 års rovdjursinventering framgår att Jämtlands län har minst en föryngring av varg. Genom att utifrån detta underlag fastställa miniminivån till en föryngring inom Norra rovdjursförvaltningsområdet och i Jämtlands län säkerställs att miniminivåerna sammantaget uppfyller kravet om det minsta antal individer som krävs för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus i Sverige, totalt 30 föryngringar eller 300 vargar.”

 

Renskötseln

I sitt beslut nämner inte Naturvårdsverket någonting om att det inte bör finnas varg i renskötselområdet.

Gun Fahlander.

– Hur ska det underlätta för Mellansverige att Jämtland får en föryngring? Problemet har man redan där och jag tror inte en dag på att det här är lösningen för Mellansverige. Det är i Värmland och Örebro man måste ta tag i vargproblematiken. Dessutom undrar jag hur Naturvårdsverket kan köra över både viltförvaltningsdelegationen och Norra förvaltningsområdet, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland.

 

Samerna kritiska

Sametinget är också mycket kritiskt till att Jämtland ska ha en vargföryngring. När beslutet om nya miniminivåer fattades och det stod klart att Jämtland ska ha tio vargar, sa Sametingets ordförande Per-Olof Nutti att beslutet är ett direkt hot mot renskötselns existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Riksdagsbeslutet om en toleransnivå för rennäringen, det vill säga en maximal förlust till rovdjur på tio procent av renhjorden per år, är långt ifrån verklighet, anser Sametinget. Förlusterna ligger i snitt på 23–25 procent och innebär stor ekonomisk skada för enskilda renskötselföretagare, enligt Sametinget.

– Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan i dag driver sina verksamheter med knappa marginaler och en ständig oro för den växande rovdjursstammen, säger Per-Olof Nutti.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev