Dovjakt i Östergötland kan vara något alldeles extra. Foto: Lars-Henrik Andersson

Nästan fyra klövvilt per jägare

I Östergötland skjuts flest klövvilt per jägare medan man i Sörmland fäller överlägset flest per tusen hektar. Det visar siffror från Jägareförbundets avskjutningsstatistik som satts i relation till antalet jaktkortslösare.

Att räkna hur många vilt som fälls per jägare kanske inte säger så mycket. Kanske är det mest kuriosa, om än lite rolig sådan. Men när jaktvårdskonsulent Benny Nilsson tog fram siffror över hur det förhöll sig i Östergötland väckte det intresse bland jägare som han visade det för.

– Då tänkte jag att det skulle vara roligt att jämföra några klövvilttäta län i södra Sverige. Man ska väl inte dra några speciella slutsatser av det, mer än att det måste vara mycket roligt att jaga klövvilt i Sörmland och Östergötland. I de andra länen också för den delen, säger Benny Nilsson.

 

Många vilt blir det

Jaktvårdskonsulent Benny Nilsson. Foto: Jan Henricson

I tabellen nedan framgår hur många klövvilt som fälls per tusen hektar i Sörmland, Östergötland, Kalmar, Blekinge och Skåne. Där kan man också se det totala antalet för jaktåret 2017–2018 samt hur många djur som fälls per jägare.

– Jag har räknat på antalet jaktkortslösare, alltså inte på medlemsantalet i Jägareförbundet. Man kan dra slutsatsen att det finns jägare som fäller väldigt många klövvilt under en säsong, med hänsyn taget till att det är många som inte skjuter något alls.

 

Ett litet län

I siffrorna kan utläsas att i Östergötland fälls 3,7 klövvilt per jägare. Motsvarande siffra i Sörmland är 3,6 och i Skåne 2,1. Vad beträffar fällda klövvilt per tusen hektar gäller för Östergötland 34,2, Sörmland 43,2 och Skåne 35,8.

Blekingar och kalmariter har heller ingen dålig jakt. I Blekinge fälls 27,3 klövvilt per tusen hektar och i Kalmar län 23,5.

– Sörmland är ett till ytan litet län med höga populationer av i stort sett samtliga arter klövvilt. Om man tittar på skillnaderna i antal klövvilt per jägare så har Skåne 19.000 jägare medan det inte är fler än 10.000 i Östergötland. Det är sådana förhållanden som gör att det skiljer mycket mellan länen, säger Benny Nilsson.

I Kalmar län fälldes flest rådjur av de jämförda länen. Foto: Jan Henricson

Rådjur i Blekinge

Intressant är också att studera tabellen för respektive art. Vad gäller dovhjort fälls det i antal flest i Östergötland och Skåne, medan länsstorleken gör att det skjuts flest per tusen hektar i Sörmland.

I Kalmar, som är ett mer utpräglat skogslän, fälls det flest älgar och rådjur totalt, medan jägarna i Blekinge skjuter flest rådjur per tusen hektar.

Det tabellen kanske främst visar är att klövviltjägarna i de fem sydsvenska länen knappast kan klaga över sina jaktmöjligheter.

 

Södermanland Östergötland Kalmar Blekinge Skåne
Älg 893 (1,7) 1.921 (2,1) 2.436 (2,4) 411 (1,7) 464 (1,0)
Kronvilt 1.944 (3,6) 1.557 (1,5) 1.455 (1,8) 120 (0,5) 1.956 (1,5)
Dovvilt 6.867 (15,5) 11.888 (10,2) 1.431 (1,0) 220 (0,9) 11.079 (10,0)
Rådjur 2.851 (5,4) 7.701 (7,1) 9.191 (8,0) 2.171 (8,7) 8.460 (6,7)
Vildsvin 10.030 (17,0) 15.074 (13,3) 11.224 (10,3) 3.352 (15,5) 17.338 (16,6)
Totalt 22.585 (43,2) 38.141 (34,2) 25.737 (23,5) 6.274 (27,3) 39.297 (35,8)
Per jägare 3,6 3,7 2,7 1,4 2,1

Siffrorna inom parentes anger antal fällda vilt per 1.000 hektar.

 

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev