Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar till samarbeten. Foto: Anders Jarnemo

Myndighet manar till samarbete – innan vildsvinsskadorna blir för stora

Dalälven utgör en tydlig barriär för vildsvinens framfart och ännu anses antalet i Gävleborgs län vara lågt. Men med vetskap om den skada viltet på vissa håll orsakat söderut påbörjar Länsstyrelsen Gävleborg redan nu ett arbete för ökat samarbete kring frågan.

Länsstyrelsen Gävleborg vill genom ett projekt lyfta lyckade satsningar med syfte att minimera skadorna av vildsvin. Detta innan vildsvinsstammen ökat ytterligare i antal och spridit sig i länet.

Marielle Cambronero. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

– Projektet har gett oss en bättre bild av vilka skador vildsvin kan åstadkomma och vilka möjligheter som finns för vildsvinsköttet att nå konsumenter, säger vilthandläggaren Marielle Cambronero i en text på myndighetens hemsida.

 

Bök och cesium

Precis som i övriga län med vildsvin beskrivs skadorna för lantbrukarna som ett av problemen som kan komma att uppstå i och med stammens ökning.
Något som däremot skiljer sig från andra delar av landet är förekomsten av cesium.

Anledningen till de lokalt höga halterna av cesium är kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl 1986. Vildsvinen som bökar i de förorenade jordarna riskerar att bli otjänliga som föda. Något som kunnat bli en kostsam historia för jägaren som själv varit tvungen att betala för den eventuella destrueringen av djurkroppen.

 

Goda exempel

Just den kostnaden är något som länsstyrelsen i sitt projekt tar upp som en anledning till att jägare kan avstå från att jaga vildsvin.

Därför lyfts samarbetet mellan Gävle södra jaktvårdskrets och Gävle kommun fram. I de fall vildsvinen varit tvungna att destrueras har nämligen kommunen stått för kostnaden.

 

Informationsträffar

Vilthandläggaren Marielle Cambronero och Rebecka Wikström, ansvarig för Gävleborgs livsmedelsstrategi, har bjudit in jägare, kommuner och lantbrukare till informationsträffar. Deltagarna ska där få ta del av fler goda exempel på samarbete.

 

Förvaltning och livsmedel

Projektet har finansierats genom Jordbruksverket och är kopplat till såväl förvaltningsplanen för vildsvin som till länets livsmedelsstrategi.
För att få fler perspektiv i frågan har Svenska Jägareförbundet och LRF Gävleborg deltagit i projektet, skriver Länsstyrelsen Gävleborg på sin hemsida.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev