Fler älgar måste skjutas enligt en moderat motion. Foto: Jan Henricson

Moderat motion: Jaga älg utan begränsningar

Premium

Moderaten Ann-Sofie Alm föreslår att paragraf 33 i jaktlagen stryks och att fri jakt på älg därmed införs. Med det vill hon skydda skogen från betesskador.

Med en avbyråkratiserad klövviltjakt får Sverige en starkare grön ekonomi. Den slutsatsen drar Ann-Sofie Alm i en riksdagsmotion där hon föreslår att paragraf 33 i jaktlagen utmönstras.

33:e paragrafen reglerar hur länsstyrelserna hanterar jakten på älg med bland annat licensområden och älgskötselområden. Genom att stryka den anser motionären att älgjakten förenklas och att avskjutningen ökar.

Något som gynnar både de enskilda skogsägarnas och Sveriges ekonomi, då de samhällsekonomiska förlusterna på grund av en för stor klövviltstam uppgår till 20 miljarder kronor, skriver Ann-Sofie Alm.

 

Demokrati i förvaltning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) vill också se en översyn av älgförvaltningssystemet. Hon ser med oro på systemet med förvaltningsområden och skötselområden, där jägarna har för litet inflytande och där skogsbolagen dikterar villkoren.

Hon föreslår ett system med demokratiskt valda styrelser och inte utsedda styrgrupper som består av tjänstemän från stora skogsbolag.

”En översyn bör göras så att markägarna och jägarna hittar bättre överenskommelser, så att vi inte har den situation som är idag, att jägarna betalar stora summor till markägare för att hålla älgstammen på en lagom nivå”, skriver Elisabeth Björnsdotter Rahm.

 

Modern jaktlag

Centerpartisterna Annika Qarlsson och Fredrik Christensson vill även de utveckla klövviltförvaltningen. Ett av målen med det är att minska mängden skador orsakade av vilt i jord- och skogsbruk.

Det ska ske genom att jaktlagen moderniseras och istället för att vara inriktad på att skydda vilt och begränsa jakt, ska utformas med en utvecklad förvaltning av klövvilt.

I samma motion föreslår de att jägare i allmänhet och eftersöksjägare i synnerhet ska få ett bättre skydd från samhället mot hot, våld och jaktsabotage.

Martina Johansson (C) föreslår att jaktlagstiftningen uppdateras, för att nå en bättre viltförvaltning, både när en art är för talrik och när den är för liten. Hon vill också ha ett tydligt regelverk kring åtling och utfodring, och ett förenklat regelverk för försäljning av viltkött.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev