Vid den här tiden på året krävs det tillstånd för att jaga mink med lös hund, vilket många jägare struntar i. Ett växande problem enligt länsstyrelsen i Stockholm. Foto: Kjell-Erik Moseid

Minkjägare bryter mot lagar och regler

Hund och motordriven lövblås används ofta i samband med minkjakt. Men det är få jägare som söker tillstånd.
– Vi vill uppmana till mer jakt, den är viktig för att hålla minkpopulationerna nere. Men det krävs tillstånd för att använda lövblås och vid den här tiden på året även för lös hund under jakten, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Stockholms län.

Under våren och försommaren är det många som söker sig ut på skärgårdsöar för att jaga mink. Jakten förekommer på öar längs alla våra kuster och i större och mindre insjöar.

Jakten är viktig för att hålla efter minken som är en invasis art. Minkarna är stora predatorer på häckande sjöfågel, och finns numera i bestånd över hela Sverige. Trots att den numera är allmänt förekommande i stora delar av landet har avskjutningen minskat jämfört med toppåret 1988, då 48.000 minkar fälldes. 2017 uppskattades avskjutningen till 5.000 minkar i jägareförbundets databas Viltdata.se.

Avskjutningen av mink i Sverige åren 1954–2017 enligt Jägareförbundets statistik i Viltdata.se. Diagram: Jägareförbundet

Tänjer på reglerna

Mink fångas i fällor, men många jägare har också upptäckt spänningen i jakten med löshund som söker upp minken.

Motordrivna lövblåsar används för att få upp djuren ur gömslet.

Det är inte i metoderna, men i bristen på tillstånd som länsstyrelsen i Stockholm ser ett tilltagande problem.

– Det handlar om vad som är lagligt, och vad som är olagligt. Vi har uppmärksammats på att det förekommer jakt utan tillstånd för lös hund och lövblås, säger Tobias Hjortstråle.

 

Okunskap

I en del fall tror han att det handlar om okunskap. Jägarna har helt enkelt inte koll på att det krävs tillstånd.

– Det tycker jag är synd. Det är inte svårt att få tillstånd, men man måste komma in med en ansökan, säger Tobias Hjortstråle.

Det generella förbudet mot att ha hunden lös under den här tiden på året gäller även vid jakt på mink, och även om jakten starkt bidrar till att hålla nere antalet minkar så finns det också en risk att jakten stör i känsliga häckningsområden för sjöfågel.

Minkar simmar mellan öarna i skärgården och är ett hot mot häckande sjöfågel. Foto: Kenneth Johansson

Kräver tillstånd

Att motoriserade lövblåsar används hamnar under förbudet mot motordrivna anordningar under jakt. Både hund och lövblås kräver därför tillstånd.

– Jag vill ändå betona att det är en lovvärd insats som jägarna gör, men ändamålen helgar inte medlen och det gäller även vid minkjakt, säger Tobias Hjortstråle.

I första hand vill länsstyrelsen bidra till att reglerna följs, men regelbrott kan leda till rättsliga följder.

Det gäller även företag som säljer minkjakt i skärgården. I de fall länsstyrelsens uppmaningar inte följs kan informationen överlämnas till polisen för fortsatt utredning.

– Det är de verktyg vi har att jobba med, säger Tobias Hjortstråle.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev