Länsstyrelsen stoppar generellt undantag för fyrhjuling

Länsstyrelsen i Jämtland tar bort det generella undantaget att köra terrängfordon till en avlägsen jaktkoja. Däremot är det fortsatt tillåtet att transportera ut fälld älg och björn med hjälp av terrängfordon.

Länsstyrelsens beslut om ett generellt undantag från förbudet att framföra motordrivet fordon på barmark; vid jakt efter älg och björn mellan närmaste liggande bilväg och för jaktlaget gemensam stuga i samband med övernattning, har upphört att gälla från utgången av januari 2015.
Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. ​Länsstyrelsen kommer inte att förlänga det generella undantaget inför jaktsäsongen 2016/2017.

Kan söka dispens
Dispens från terrängkörningslagstiftningen kan sökas av respektive jaktlag som har särskilda skäl. Däremot kommer alltså inte det generella undantaget att gälla.
Särskilda skäl kan vara rörelsehinder eller att jaktområdet är beläget långt ifrån närmaste bilväg.
Vid bedömningar av dispensansökan kommer Länsstyrelsen även att ta ställning till körningens påverkan på naturmiljön, friluftslivet samt rennäringen.
Undantag för terrängkörning vid uttransport av fälld älg eller björn gäller fortsatt.

Länsstyrelsens motiv
Länsstyrelsen slutar med det generella undantaget på grund av att vid inventeringen av våtmarker med satellit och helikopter har man upptäckt omfattande körskador från terrängfordon på dessa marker. Markskador av terrängfordon har även ökat i fjällområdet.
”Länsstyrelsen bedömer därför att ett generellt undantag kan medföra ökade skador av terrängkörning på våtmarker och väljer därför att även 2016/2017 reglera körningen med enskilda dispenser där det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen strävar även att nå en liknande tillämpning av regelverket som övriga fjällän, där motsvarande generella undantag saknas.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev