Britt-Marie Dornell är den första kvinnan att leda Kennelklubben, i dess 134-åriga historia. Foto: Marie Gadolin

Kvinnlig ordförande för första gången i Kennelklubbens historia – efter maktkamp och avhopp

I helgen håller Svenska Kennelklubben sitt fullmäktige, med bland annat val av ny ordförande och flera andra ledamöter i centralstyrelsen efter att flera avhopp skett, både tidigt och sent i processen att forma en ny ledning för SKK. Det slutade med att en kvinna för första gången blev ordförande i Kennelklubben.

Missnöjet jäste under sommaren i SKK-organisationen sedan Magnus Jensen, Svenska kennelklubbens 1:e vice ordförande och även ledare för SKK:s jakthundskommitté, hade uttalat sig om ett par fall där älghundar har angripit och bitit sällskapshundar.

I början av juni la SKK på sin hemsida ut en text om vikten av att ha kontroll på sina jakthundar, för att rätten att jaga ”fritt under ansvar” ska bibehållas.

Ingen förklaring

Någon direkt förklaring till att denna text dök upp i nyhetsflödet gavs inte, men man hänvisade till sin jakthundspolicy från 2015. Texten avslutas med:

”För en hundägare vars hund blir attackerad spelar det ingen roll hur och av vem det sker, det är alltid ett trauma för hundägaren och SKK är den första att beklaga när det sker. Vi måste alla gemensamt arbeta för att det inte händer och vara medvetna om att vi gemensamt kan få betala priset om vi förlorar förtroendet från samhället.”

Bakgrund

Bakgrunden visade sig vara ett par händelser under fjolårets älgjakt i Jämtland, då älghundar hade angripit och bitit kopplade sällskapshundar på promenad med sina ägare. En hund blev så illa skadad att den måste avlivas.

Länsstyrelsen i Jämtland beslutade om koppeltvång för de attackerande jämthundarna. Den ena ska dessutom bära munkorg utomhus. Jakten är med andra ord över för dessa hundar.

Åtminstone den ena av hundägarna överklagade till förvaltningsrätten, som dock fastställde länsstyrelsens beslut.

Att jägare under jakt tillåts ha sin hund lösspringande på långt avstånd fråntar inte jägaren ansvaret att känna till sin hunds egenskaper och sinnelag och därmed kunna förebygga skador och avsevärda olägenheter, anser länsstyrelsen.

Jakthundskommitténs möte

Magnus Jensen.

Fallen togs upp som information från Magnus Jensen, vid SKK:s jakthundskommittés andra möte i år. I protokollet sägs att kommittén inte ifrågasätter ansvarsfrågan, ”men oroas över om detta kan komma att bli prejudicerande”. I så fall, menar man, hotas jakten med lös hund.

I månadsskiftet maj/juni uttalade sig kommitténs ordförande Magnus Jensen, tillika 1:e vice ordförande i SKK, på Jakt & Jägares hemsida om händelserna.

– Sällskapshundsägarna har utnyttjat allemansrätten på ett sätt som inte är tänkt. De har valt att med sina hundar gå på mark där det jagas med lös hund. Det borde ligga i deras intresse att skydda sina hundar och de borde därför ha haft bättre uppsikt. Kanske kan det som de gjorde till och med klassas som jaktsabotage, sa Magnus Jensen bland annat till Jakt & Jägare.

Starka reaktioner

Hans uttalanden väckte starka reaktioner inom SKK-organisationen. En länsklubb författade en skrivelse till SKK:s centralstyrelse, som även hade undertecknats av flera andra länsklubbar. I den framhölls det att Magnus Jensen uttalat sig ”osmakligt, omänskligt och tvärt emot SKK:s policy kring vänliga hundar i ett tryggt samhälle för alla”.

Klubbarna kräver ett utförligt svar på hur man i organisationen kunnat låta en förtroendevald göra dessa uttalanden i massmedia.

Locket på

Svensk Jakt försökte under sommaren nå Magnus Jensen för en kommentar, utan att lyckas. Varken på telefon eller mail fick vi svar.

Thomas Uneholt.

Vid kontakt med SKK:s ordförande Thomas Uneholt meddelade han att organisationen höll på att processa ärendet och att han därför inte kunde uttala sig för tillfället.

Däremot skulle Kennelklubben utarbeta en mediepolicy för att hjälpa förtroendevalda vid kontakter med media.

Därefter blev det locket på och en maktkamp startade bakom kulisserna som slutade med att både Uneholt och Jensen petades från valberedningens förslag till ny centralstyrelse i SKK.

Tre skåningar

I stället, efter många turer, föll valet på en tidigare ordförande i SKK:s jakthundskommitté som ny ordförande för hela Kennelklubben – Britt-Marie Dornell.

Även första vice ordförande är en kvinna, allrounddomaren Eva Liljekvist-Borg. Båda är bosatta i Skåne, liksom Lars Ramberg, nyvald andre vice ordförande.

Andra ledamöter hade valt att kliva av sina uppdrag inför årets fullmäktige, så den nya styrelsen innehåller många nya namn även utöver de tre i toppen.

Svenska Kennelklubbens styrelse

Britt-Marie Dornell, ordförande

Eva Liljekvist-Borg, första vice ordförande

Lars Ramberg, andre vice ordförande

Bo Skalin, ledamot

Eva Lejdbrandt, ledamot

Jörgen Oinonen, ledamot

Tommy Sundell, ledamot

Birgitta Bernhed, ledamot

Pia Nora, ledamot

Suppleanter:

Karin Brostam Berglund

Anneli Hultman

Gunnar Petersson

Jeanette Börjesson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev