Naturvårdsverket förslår utökad skyddsjakt på säl. Inventeringar visar att sälstammarna ökar. Foto: Martin Källberg

Kraftigt ökad skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har nu kommit med sitt skyddsjaktbeslut. Nästan dubbelt så många gråsälar får fällas vid årets skyddsjakt jämfört med i fjol.
De kritiserade reglerna för skyddsjakten på säl är dock likadana som tidigare.

Drygt 700 fler sälar får fällas under årets skyddsjakt jämfört med i fjol.

Naturvårdsverket har nu beslutat att tillåta skyddsjakt efter 1.100 (600) gråsälar, 600 (400) knubbsälar och 200 (130) vikare. Fjolårets tilldelning inom parentes. Efter de tilläggsbeslut som Naturvårdsverket tog var de sammanlagda antalen 740 gråsälar, 430 knubbsälar och 190 vikare för fjolåret.

 

 

Kritiserade regler

Så här lyder reglerna: ”Skyddsjakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Skyddsjakten får ske från stillaliggande båt med motorn på eller av. Vid sidan av kulammunition av klass 1 får även kulammunition av klass 2 användas.

Skyddsjakten på gråsäl får bedrivas från och med den 20 april 2019 till och med den 31 januari 2020.

Naturvårdsverket har även beslutat om skyddsjakt efter totalt 200 vikare i Norrbotten och Västerbotten, från och med 1 maj 2019 till och med den 31 januari 2020.

Jakttiden för knubbsäl blir 20 april till och med 20 maj 2019, 16 juli till och med 31 december 2019 samt 1 januari till och med 19 april 2020.

 

Några mindre ändringar

Nils Mårtenson, handläggare, viltförvaltningsenheten, berättar att det finns några förändringar i årets beslut jämfört med fjolåret:

Jakttiden utökas gällande gråsäl och vikare till att även omfatta januari månad samt för knubbsäl att omfatta även tiden 1 – 19 april (2020). Provtagningen avseende vikare för perioden 1 augusti till och med den 31 januari ändras till att omfatta maximalt 40 individer.

Om möjligt (om sälen kunnat bärgas) ska nu även längd på fälld säl samt kön inrapporteras.

 

Stammarna ökar

– De svenska sälstammarna har haft en god tillväxt under flera år och idag är populationerna så stora att det får kostsamma konsekvenser för fiskenäringen. Särskilt det småskaliga kustnära yrkesfisket har under en lång tid haft problem med skador orsakade av säl, säger Nils Mårtenson, handläggare på Naturvårdsverket och fortsätter,

– Vi bedömer därför att skyddsjakt behövs och att jakten förhindrar skador genom att den främst riktas mot sälar som specialiserat sig på att ta fångst från fiskeredskapen.

Skyddsjakt på säl

Så många gråsälar får fällas, län för län:

Norrbottens län 60

Västerbottens län 60

Västernorrlands län 80

Gävleborgs län 200

Uppsala län 60

Stockholms län 200

Södermanlands län 60

Östergötlands län 80

Kalmar län 80

Gotlands län 100

Blekinge län 60

Skåne län 60

Så många vikare får fällas:

Norrbottens län 170

Västerbottens län 30

Så många knubbsälar får fällas:

Västra Götalands län – totalt 450

Hallands län - totalt 110

Del av Skåne län – totalt 40

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev