Kraftiga inskränkningar i skyddsjakt på skarv

120 skarvar får skjutas i Västmanlands delar av Hjälmaren. Skarv beräknas årligen döda fisk i Hjälmaren till ett värde av 14 miljoner kronor.

Skyddsjakten får numera endast ske intill fasta fiskeredskap. Beslutet är en rejäl inskränkning mot den samordnade jakten som yrkesfiskarna haft i många års tid då de numera endast får jaga intill sina fasta redskap.
Svenska insjöfiskares centralförbund, SIC, har ansökt om skyddsjakt. Enligt SIC dödar skarvar fisk för motsvarande 14 miljoner kronor per år i Hjälmaren. Det motsvarar halva värdet av det yrkesmässiga fisket i sjön.
SIC ansökte om att skyddsjakten fortsatt skulle samordnas. Samordningen innebar att skyddsjakten fick bedrivas inom hela den del av det allmänna vattenområdet och stränderna av Hjälmaren som tillhör Västmanland. Vidare att respektive fastighetsägare/jakträttshavare och deras jaktgäster under vissa förutsättningar får bedriva skyddsjakt.
Men det säger länsstyrelsen alltså nej till i år. Myndigheten menar att det är tveksamt om den samordnade skyddsjakten haft större skrämseleffekter för skarv än den nu beslutade skyddsjakten intill fasta fiskeredskap. Länsstyrelsen hänvisar i sitt beslut till Naturvårdsverket som nyligen upphävt beslut om samordnad skyddsjakt på skarv i Kalmar- och Blekinge län. Naturvårdsverket motivering till beslutet är när lokala fiskebestånd har en nedgång kan detta ha flera orsaker, till exempel storskaligt fiske och skarv. Naturvårdsverket menar att skarvens påverkan av fiskbestånden måste styrkas.

Tar rygg på verket
Länsstyrelsen i Västmanlands län tar rygg på Naturvårdsverket och beslutar därför om skyddsjakt på maximalt 120 skarvar inom 300 meter från fasta fiskeredskap. Skyddsjakten får däremot inte bedrivas närmare än 500 meter från skarvkolonier eller känd boplats för havsörn eller fiskgjuse (före 11 augusti) samt under lördagar och söndagar, med hänsyn till friluftslivet, i augusti månad.
Förra året fick 200 skarvar skjutas under skyddsjakt i Västmanlands del av Hjälmaren. 116 fåglar sköts.

Forskare: Varje skjuten skarv är värd 2.500 kronor

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev