Allt fler jägare betalar sin viltvårdsavgift. Den nedåtgående trenden bröts förra jaktåret, och är fortsatt på väg uppåt i år. Jägarna på bilden har inget med artikelns innehåll att göra. Foto: Jan Henricson

Kraftig ökning av antalet lösta jaktkort

Efter flera år av minskat antal jaktkortslösare har trenden vänt. Förra året ökade antalet jägare som betalade sin viltvårdsavgift med närmare 5.000. Prognosen för innevarande jaktår visar på en fortsatt ökning.

Allt sedan jaktåret 2012–2013 minskade antalet jägare som löste jaktkort. Något som förbryllade, eftersom det var svårt att hitta andra tecken på att jägarna blivit färre. Till exempel tog ungefär lika många som tidigare jägarexamen.

För att få svar på frågan varför jaktkortslösarna minskade i antal, beställde Naturvårdsverket en undersökning av SLU som tillsammans med Umeå universitet i en rapport kom med flera förklaringar. Bland de viktigare – glömska.

– Jägarna tror att de har betalat sin viltvårdsavgift. De kan till exempel ha blandat samman jaktkortet med medlemskapet i Jägareförbundet. Det finns inget som tyder på att man låter bli att betala i någon form av protest eller av ovilja. Istället handlar det om slarv, eller glömska, säger Daniel Bladh, vilthandläggare på Naturvårdsverket.

 

Åtgärder ger resultat

På forskarnas rekommendationer har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder som tycks ge resultat. Från och med förra jaktåret skickas en särskild information till jägare med nya jägarexamensbevis, där vikten av att betala viltvårdsavgiften understryks.

Så användes jägarnas pengar under 2018

Från och med i år skickas också aviseringar till jägare som löst jaktkort något av de tre senast föregående åren, istället för de senaste två. Något som innebär att mellan 10.000 och 15.000 fler avier skickas ut, och som också verkar fått effekt.

– Vi säger inte att den positiva trenden kan härledas helt till åtgärderna. Jägarna kan ha blivit fler också, men vi bedömer att de förändringar vi genomfört har betydelse, säger Daniel Bladh.

Något som understryks av att det är bland de svenska jägarna ökningen syns mest.

Naturvårdsverket har utökat sin information om betydelsen att betala viltvårdsavgiften. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jaktåret 2017–2018 löste 255.411 svenska jägare jaktkort. Följande jaktår betalade 258.314 jägare sin viltvårdsavgift. Motsvarande siffror när utländska jägare inkluderas är 282.976 respektive 287.362.

Och trenden är fortsatt positiv.

– Om vi jämför de första två månaderna av förra jaktåret med samma period innevarande år är det 6.000 fler svenska jägare som betalat sin viltvårdsavgift. Hur det slutar vet vi inte, men det ser väldigt bra ut, säger Daniel Bladh.

 

Skiljer mellan län

Bryts siffrorna ner på länsnivå är trenden inte lika klar. Störst är ökningen i Stockholm där närmare 1.000 fler jägare betalade sin viltvårdsavgift jaktåret 2018–2019, jämfört med året innan. Andra län som står för en tydlig ökning är Skåne, Uppsala och Östergötland.

Men det finns också län där antalet jaktkortslösare minskade jaktåren emellan, bland dem Gävleborg och Dalarna. Här kan man misstänka att de stora rovdjursstammarna slår igenom på jägarnas jaktmöjligheter.

Å andra sidan ökar antalet jaktkortslösare i Värmland, ett annat län med en stor vargstam.

 

Så många löste jaktkort län för län

Län 2017/2018 2018/2019
Svensk
i utlandet
145 186
Utländska
jägare
27 584 29 066
Stockholm 23 397 24 346
Skåne 18 995 19 434
Uppsala 8 752 8 927
Östergötland 10 362 10 535
Halland 8 272 8 396
Blekinge 4 591 4 658
Västra
Götaland
32 001 32 392
Jönköping 12 259 12 393
Kalmar 9 598 9 698
Norrbotten 20 220 20 427
Kronoberg 7 795 7 874
Sörmland 6 225 6 275
Gotland 1 792 1 806
Värmland 12 281 12 338
Västmanland 5 075 5 094
Västerbotten 17 524 17 552
Jämtland 11 994 12 004
Örebro 7 184 7 173
Gävleborg 11 361 11 337
Dalarna 14 326 14 294
Väster-
norrland
11 092 11 010
Skyddad
identitet
151 147
Totalt 282 976 287 362

Källa: Naturvårdsverket

 

Jaktkortet

Ett jaktår sträcker sig från 1 juli till 30 juni nästkommande kalenderår.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om hur du betalar jaktkort.

Det statliga jaktkortet är bevis på att du betalat viltvårdsavgiften. Viltvårdsavgiften ska betalas av den som jagar.

Avgiften är fastställd till 300 kronor och betalas till Viltvårdsfonden. Även du som hundförare är skyldig att betala avgiften om syftet är att fälla vilt, oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. Du som går i drev är också skyldig att betala avgiften.

Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften.

Källa: Naturvårdsverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev