Fastighetsägaren har bland annat synpunkter på att hundar kommer in på hennes tomt för att söka efter nedskjutna änder efter avslutad jakt. Foto: Olle Olsson

Kommun får bakläxa i dom om andjakt

Miljönämnden i Södertälje kommun gjorde fel som inte vidtog åtgärder efter att en boende störts av andjakt vid ett vatten nära hennes fastighet. Enligt Mark- och miljödomstolen är de olägenheter jakten innebär så allvarliga att de inte kan sägas vara obefogade.

Fastighetsägaren har i en skrivelse beskrivit de obehag som uppstår då andjakt bedrivs i närheten av hennes hus. Hagel har ramlat ner på uteplats, hustak och studsmatta. Döda änder har påträffats i skogsbrynet, och på tomten sökte hundar efter döda och skadade fåglar.

Enligt anmälaren har också ett fönster gått sönder på grund av hagelregnet och det har blivit hål i studsmattan. Skyttet beskriver hon som ett förfärligt oväsen, som gör att hon känner ångest och panik.

 

Tillåten riktning

Jaktarrangören anför att man i samband med att man tog över jakten gjorde ändringar och förbättrade säkerheten. Skjutplattformar flyttades och byggdes om. Förbjudna skjutriktningar markerades, något som också besiktigats av miljönämnden, skriver arrangören i ett kompletterande yttrande till domstolen.

Arrangören beskriver också hur andjakt fungerar med tillåten skjutriktning i 45 till 90 höjdgrader och att jägarna skjuter i riktning från anmälarens fastighet.

Ett 20-tal jägare och hundförare deltar vid jakterna som genomförs vid fyra tillfällen om året. Skyttarna informeras enskilt om säkerhetsbestämmelserna och tillåtna skjutriktningar.

 

Ofarliga hagel

Detaljerat går arrangören igenom hur en andjakt går till, hur lösa hundar söker av området efter jakten för att leta efter eventuellt skadskjutna fåglar och döda sådana som inte hämtats in.

Man förklarar också hur ofarliga nedfallande hagel är, och hur få hagel som om misstag begås skulle kunna nå aktuell fastighet

Andjakten har också stor betydelse för fastighetens näringsverksamhet, skriver jaktarrangören i sitt yttrande.

 

Ser en störning

I domen konstaterar Mark- och miljödomstolen att avståndet från fastigheten till där jakten bedrivs, 130–300 meter är relativt kort och att människor kan antas känna oro med jakt på så kort avstånd.

Man bedömer att jakten medför en störning för fastighetsägarens välbefinnande och att fyra jakttillfällen inte kan anses vara tillfälligt. Mark- och miljödomstolen menar att det finns skäl för att överväga åtgärder för att minska besvären som uppstår för fastighetsägaren.

 

Inget skadestånd

Husägaren har yrkat att Mark- och miljödomstolen ska förbjuda andjakten. Det är att gå för långt, anser domstolen, men miljönämnden i Södertälje kommun borde ha utrett om jaktarrangören kan vidta ytterligare åtgärder för att minska störningarna som uppstår i samband med jakten.

Därför återförvisas målet till nämnden för fortsatt handläggning. Ett beslut som kan överklagas.

Fastighetsägaren hade också begärt skadestånd av jaktarrangören, men Mark- och miljödomstolen konstaterar att man inom ramen för ett tillsynsärende inte kan pröva frågor om skadestånd.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev