Kjell-Arne Ottosson (KD) vill nu ha svar av landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) om varför regeringen skrotade allmänna uppdraget och vilka förhandlingar regeringen fört med Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson

KD-politiker kräver svar om allmänna uppdraget: ”Här är en hund begraven”

Premium

Varför har regeringen beslutat att ändra allmänna uppdraget trots att EU-kommissionen lagt ner ärendet? Och vilka förhandlingar fördes med Jägareförbundet innan beslutet? Riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) ställer nu landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) mot väggen och kräver i en interpellation svar på en rad frågor.

Den 7 januari beslutade regeringen att förändra Viltvårdsfonden och i praktiken avsluta det så kallade allmänna uppdraget. Bland annat ska delarna vilt och trafik, klövviltsförvaltning och viltövervakning upphandlas. Något som Jägareförbundet tidigare fått cirka 17 miljoner kronor ur Viltvårdsfonden för att sköta.

2,5 miljoner kronor har gått till vilt och trafik där Jägareförbundet ger Polismyndigheten kontaktuppgifter till kompetenta eftersöksekipage. Jägareförbundet får cirka 8,7 miljoner för klövviltsförvaltning och 6 miljoner kronor för viltövervakning.

 

Naturvårdsverket ska fördela

Dessa delar ska nu upphandlas. Naturvårdsverket ska sköta den biten men även fördela övriga miljoner i Viltvårdsfonden till ideella rikstäckande organisationer som främjar viltvården eller ”andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”.

Företräde ska ges till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte, uppger Naturvårdsverket.

Det är bakgrunden.

 

KD-kritik

Kjell-Arne Ottosson (KD) är kritisk till att regeringen valt att bryta det mer än 80-åriga samarbetsavtal som staten haft med Svenska Jägareförbundet, allmänna uppdraget.

Han har därför lämnat in en interpellation till riksdagen där han bland annat skriver:

”Uppdraget finansierar sig själv, genom det statliga jaktkortet och möter beundran i många länder runt om i världen. Alla regeringar sedan 1938, och så även den nuvarande, har förklarat sig nöjda med detta upplägg och gång på gång torgfört att man inte haft för avsikt att ändra på något. Uppdraget ska fortsätta.”

Kjell-Arne Ottosson menar att beslutet den 7 januari innebar en tvärvändning av regeringen när den valde att begrava allmänna uppdraget.

 

Köper inte ”EU-argumentet”

Han köper heller inte regeringens argument att EU krävt det och att allmänna uppdraget skulle strida mot lagen om offentlig upphandling.

Kjell-Arne Ottosson berättar att det av regeringens diarium framgår att EU-kommissionen redan i juni 2020 la ner ärendet, utan krav på förändring.

”Tvärtom säger kommissionen att frågan är internt svensk och inte påverkar övriga EU-länder. Ministern hävdar däremot att krav har blivit framförda i möten mellan regeringen och EU-kommissionen.”

Kjell-Arne Ottosson skriver även i interpellationen att Jägareförbundets ledning säger sig vara tagna på sängen, medan ministern hävdar att Jägareförbundet hela tiden varit informerade om att ett ändringsbeslut om allmänna uppdraget skulle komma och att de har deltagit i processen.

 

”Dialog med Jägareförbundet”

Svensk Jakt intervjuade Jennie Nilsson om detta den 13 januari, bara dagar efter beslutet att skrota allmänna uppdraget.

– Jag har försökt ha en god och inlyssnande dialog med Jägareförbundet genom hela den här resan, både vad gäller kritiken från EU-kommissionen, som vi bedömt att vi behöver hantera, och vad gäller finansieringen, sa Jennie Nilsson som påpekade att det var en god dialog och en acceptans över att det behöver göras förändringar.

 

”Kör inte med öppna kort”

Kjell-Arne Ottosson:

– Informationen från ministern och från Jägareförbundets ledning är minst sagt motstridiga. EU-kommissionen har lagt ner ärendet, trots det väljer regeringen att skylla på EU i stället för att säga att det är Miljöpartiet som fått igenom en förändring av Viltvårdsfonden.

Finansdepartementet har tidigare svarat EU att det pågått en översyn av allmänna uppdraget.

– En översyn garanterar ju inte att det ska bli på ett eller annat sätt. EU skulle ju i så fall inväntat översynen för att se vad den gett. Men EU inväntar inte översynen utan lägger ner ärendet. Här är en hund begraven någonstans. Man kör inte med öppna kort, säger Kjell-Arne Ottosson.

 

Frågor till landsbygdsministern

Kjell-Arne Ottosson ställer i interpellationen följande frågor till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S):

• Vilka samtal har ministern fört med Jägareförbundet som kan betecknas som förhandlingar med målsättning att nå fram till det beslut som nu har fattats?

• På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande att Jägareförbundet accepterat de beslut som fattats?

• Har regeringen tagit något initiativ till att etablera kunskapen hos berörda parter om att EU-kommissionen lagt ner ärendet?

• Vilka är skälen till att regeringen valt att gå vidare med förändringen av det så kallade allmänna uppdraget, trots EU-kommissionens motivering för att avsluta ärendet?

Enligt Kjell-Arne Ottosson blir det om cirka två veckor interpellationsdebatt med landsbygdsministern i riksdagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev