Polisen i Bergslagen lämnar inte tillbaka Karl Hedins vapen. Därmed riskerar han att få ytterligare en jaktsäsong spolierad, då det kan dröja innan hans fall prövas i hovrätten. Foto: Jan Henricson

Karl Hedin får inte tillbaka sina vapen

Trots den tydligt friande domen i Västmanlands tingsrätt vägrar polisen i region Bergslagen att återlämna Karl Hedins vapen. Detta eftersom domen i tingsrätten inte vunnit laga kraft då den är överklagad, är motiveringen.

Att Karl Hedin friades på alla punkter, och att en enig tingsrätt bedömde åklagarens bevisning så svag att man inte ens behövde ta hänsyn till vad försvaret hade att säga, hjälper inte.

Hedin får inte tillbaka sina vapen, meddelade polisregion Bergslagens rättsavdelnings jurist Herman Pettersson på måndagen.

Risken är nu stor att Karl Hedin tvingas gå ytterligare en jaktsäsong utan vapen, i så fall den fjärde. Detta eftersom risken för att det dröjer innan hans fall prövas i Svea hovrätt är överhängande, då det inte är ett prioriterat mål.

 

Goda grunder

Karl Hedin begärde genom sin advokat Sven Severin för bara några dagar sedan att polisen skulle häva beslaget av hans vapen. I framställan hänvisade man till Västmanlands tingsrätt friande dom. Med tanke på tingsrättens bedömning, att åklagarens bevisning inte på lång väg varit tillräcklig för att fälla Hedin, skrev man bland annat:

”Hedin gör nu, på goda grunder, gällande att det inte längre är sannolikt att hans tillstånd att inneha skjutvapen, kommer att återkallas.”

 

Polisens principer

Men rättsavdelningen på Polismyndigheten i Bergslagen, har inga tankar på att gå Karl Hedin till mötes. Till Sven Severin skriver man:

”Att i fall som det nu förevarande, där tillståndsinnehavaren är misstänkt men lagakraftvunnen dom ännu inte föreligger, slutligt pröva frågan om återkallelse skulle enligt Polismyndighetens bedömning strida mot grundläggande rättsprinciper.”

 

Kräver mer

Advokat Sven Severin.

Sven Severin säger till Svensk Jakt att han ska begära att polisen utvecklar sitt resonemang.

– För att omhänderta Karl Hedins vapen ska det vara sannolikt att licenserna kommer att återkallas. Jag menar att polisen måste läsa domen och grunda sitt beslut på det som sägs i den, som rimligtvis måste bli att det är osannolikt. Att endast hänvisa till rättsprinciper är inte tillräckligt.

Severin vill också ha ett beslut med besvärshänvisning för att om polisen håller fast vid sitt nej, kunna överklaga till förvaltningsrätt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev