Det kan bli stopp för övningsskytte på vissa skjutbanor i sommar. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jaktskyttebanor i norr kan tvingas hålla stängt i sommar

Premium

TEXTEN HAR UPPDATERATS! Flera stora jaktskyttebanor i norra Sverige kan tvingas hålla stängt i sommar. Detta eftersom de som har besiktigat skjutbanorna inte längre får göra det. Jägarexamens provverksamhet kan komma att påverkas.

Jägareförbundet i de fyra nordligaste länen reser varningsflagg för att flera jaktskyttebanor kan komma att tvingas hålla stängt under sommaren. Anledningen är att Polisen inte kommer hinna att besiktiga banorna i tid.

Besiktningarna ska enligt föreskrifterna ske vart femte år och under 2015 besiktades ett stort antal skjutbanor. Detta medför att besiktningsbehovet nu är stort i norr och att det finns risk för att besiktningspersonal inte hinner med alla banor före semestern.

 

Ingen utomstående

I Norrbotten och Västerbotten har Polisen anlitat en extern besiktningsman. Men nu är det slut med det eftersom Polisen inte längre får anlita någon utomstående till den uppgiften. Den polis i Västernorrland som har haft hand om besiktningarna får inte längre utföra den uppgiften.

Så här skriver jaktvårdskonsulenterna Christel Johansson, Mitt Norrland, och Björn Sundgren, Norrbotten, i ett brev till Polisen:

”Det är djupt olyckligt att sådana beslut fattas inför skyttesäsongen och provverksamheten på jägarexamensbanorna. Inom våra län har vi drygt 200 jaktskyttebanor samt 52 jägarexamensbanor.”

 

Skjutförbud per automatik

Vidare skriver de följande:

”Om de banor som behöver besiktas inte får möjlighet till detta innebär det att de inte kan bedriva någon verksamhet då banan enligt Säk B 2015 april, måste besiktas vart femte år. Utebliven besiktning innebär att banan med automatik beläggs med skjutförbud. Detta får konsekvenser för träningsskyttet inför jakten samt provtagningen för jägarexamen.”

Även Jägareförbundet Västerbotten har författat en skrivelse till Polisen där följande påpekas:

”Övningsskyttet är en oerhört viktig del för att kunna bedriva en etiskt försvarbar jakt och att dessutom att jakten, genom övningsskyttet kan bedrivas med hög säkerhet.”

Skogsbrukets jaktgrupp i Västerbotten ställer sig bakom Jägareförbundets skrivelse och betonar vikten av möjligheten för jägare att övningsskjuta.

Nu hoppas Jägareförbundet i norra Sverige att rikspolischefen ger dispens så att verksamheten vid skjutbanorna kan bedrivas som vanligt fram till dess de blir besiktigade.

 

Polisen: Skjutbanorna riskerar inte skjutförbud


Det är coronapademin och reserestriktioner inom myndigheten som medfört att Polisen inte hunnit med att besiktiga jaktskyttebanor.

”Det finns olika sätt att lösa frågan, vilket vi arbetar intensivt med just nu. Det kan handla om beslut av rikspolischefen om undantag eller att det inom rättsavdelningen beslutas om en tillfällig resursförstärkning till region Nord. Vi kan dock redan nu lämna besked om att vi kommer att kunna säkerställa att innehavare av skjutbanor i region Nord, på grund av ovan sagda, inte riskerar att få skjutförbud utan ska kunna upprätthålla sin verksamhet som planerat.”

Det skriver Åsa Jonsson, chef för rättsenhet nord, i ett svar till Jägareförbundet i Norrbotten och Mitt Norrland.

Hon lovar också återkomma så snart som möjligt om huruvida rikspolischefen beslutar om undantag.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev