Utsättning av änder, rapphöns och fasaner ska ske med jaktetisk utgångspunkt. Nu har riktlinjerna uppdaterats. Foto: Per Jonson

Jaktetiska riktlinjer för utsättning av fågel skärps

Under närmare tre år har Svenska Jägareförbundet arbetat med en översyn av jaktetiska riktlinjer för utsättning av fågel. Nu har nya skärpta riktlinjer presenterats.

Riktlinjerna för utsättning av änder, fasaner och rapphöns är en gemensam produkt framtagen av Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund samt Viltmästareförbundet.

– Vi i Svenska Jägareförbundet har de senaste åren ökat fokus på fältvilt i vårt arbete och en uppdatering av riktlinjerna är en del i detta projekt, säger Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Behov av översyn

Enligt Brindbergs har det funnits ett behov av en översyn eftersom det under åren framkommit en del osund verksamhet. I de nya jaktetiska riktlinjerna har ordet bör bytts ut till ordet ska.

– Det har behövts en uppstramning helt enkelt eftersom det tullats lite på sättet jägare satt ut fågel, säger Karl-Johan Brindbergs.

Utsättning av vilt ska ses som ett komplement till de vilda stammar som återfinns i landskapet. Syftet är enligt riktlinjerna ”att etablera, återinföra eller förstärka naturliga viltbestånd”.

Fakta – Riktlinjer för utsättning

• Utsättning ska ske i lämplig biotop för arten.

• Utsättning ska endast ske om det finns goda möjligheter för fåglarna att anpassa sig till ett liv i det vilda och tillgodose sitt behov av föda, vatten och skydd.

• Antalet utsatta fåglar ska anpassas till biotopens lämplighet och bärförmåga.

• Baserad på artens biologiska utveckling ska utsättning ske minst två månader före första jakttillfället för fasan och minst en månad för gräsand och rapphöna.

• Vid jaktträning och jaktprov med stående, stötande och apporterande fågelhundar gäller Jaktlagen (1987:259) samt Jaktförordningen (1987:905) då jaktträning och jaktprov enligt lag och förordning är att jämställa med jakt.

• Utsättnings- och foderplatser ska anpassas så att de smälter väl in i naturen och inte stör landskapsbilden.

• Utrustning och material för verksamheten ska flyttas om det inte används.

• Platser som används kontinuerligt för utsättning och utfodring ska skötas för att säkra en god hygien och minska risken för bestående slitage.

• Fångstredskap ska vara typgodkända, tydligt märkta, i gott skick samt nyttjas enligt gällande regler.

Läs hela dokumentet här>>

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev