Älgjakten ska i första hand bedrivas som avlysningsjakt, anser Jägarnas Riksförbund i en överenskommelse som träffats med skogsbruket. Foto: Jan Henricson

Jägarorganisation överens med skogsbruket om avlysningsjakt på älg

Älgjakten ska i första hand bedrivas som avlysningsjakt och något brunstuppehåll i septemberlänen ska inte förekomma. Det är två punkter i en överenskommelse som träffats mellan LRF, Skogsindustrierna, Sveaskog och Jägarnas Riksförbund.

I det gemensamma dokumentet som publicerades på måndagen sägs att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången samt att en god dialog mellan intressena är nödvändig. Andra honnörsord är respekt för viltet, gemensamt arbete för livskraftiga viltstammar och ett lönsamt skogsbruk.

Jägarnas Riksförbund ställer sig bakom skogsbrukets, Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets mål om acceptabla skador på grund av viltskador är att minst sju av tio tallstammar inom ett älgförvaltningsområde ska vara oskadade när de når en höjd av cirka fem meter.

Rönn, sälg, asp och ek ska ges möjlighet att vara trädskapande. Riksdagens målformulering angående älgförvaltningen som talar om en älgstam i balans med betesresurserna vill man ändra till att omfatta allt klövvilt.

För att nå dit ska markägarna plantera tall på tallmarker och man ska gemensamt arbeta för långa allmänna jakttider. Inom ramen för dagens förvaltningssystem ska jakten på älg och kronvilt bedrivas som avlysningsjakt.

Jägarnas Riksförbund går också på skogsbolagens och LRF:s linje och motsätter sig uppehållen i jakten under älgens brunstperiod i septemberjaktlänen.

Över stora delar av Sverige måste klövvilttillgången anpassas genom högre avskjutning, men man ska utgå från lokala förhållanden. Avskjutningsregler som inte har stöd i vetenskapen ska inte förekomma, skriver man i det gemensamma dokumentet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev