Jägarkritik mot orientering i vårtid

Omsorg om vilt, fåglar och växter är huvudbudskapet i Naturvårdsverkets allmänna råd till orienteringsklubbarna när de planerar sina tävlingar. Konflikter kan ändå uppstå. Nu senast utanför Aneby där jägare riktar kritik mot att en tävling genomförts, mitt under viltets yngeltid.

Jan Henricson Publicerad 2 juni 2016 - 19:33

Jägaren Per Klasson i Flisby blev upprörd när han den 24 maj upptäckte att en orienteringstävling pågick på de marker där han arrenderar jakten.
– Vi jägare är så påpassade med vår verksamhet, till exempel att vi ska hålla rätt på hundarna så att inte de kommer lösa. Jag tycker inte det är lämpligt att ha en orienteringstävling när det är som mest känsligt i naturen, säger Per Klasson.
Ungdomstävlingen arrangerades av SOK Aneby där Ola Gustafsson är orienteringsledare. Han har förståelse för att det kan resas frågor om hur tävlingar går till vid den här årstiden, men menar att klubben följt de rekommendationer och anvisningar som finns.
– Vi gjorde ett misstag som inte pratade med en markägare innan tävlingen. Det var inte bra, och det har vi bett om ursäkt för, säger Ola Gustafsson. Men för övrigt anser vi att tävlingen genomfördes med de hänsyn som måste tas.

Allmänna råd
Tävlingen var en ungdomstävling med drygt 100 deltagare. Av dessa lämnade ungefär hälften stig- och vägsystemet för att orientera i själva skogen. Enligt Ola Gustafsson var den andra hälften att betrakta som nybörjare, och för deras del gäller att kontrollerna läggs längs med skogsbilvägar och större stigar.
Vad har då orienterarna att rätta sig efter i sitt brukande av naturen? Ja, för dem gäller allemansrätten som för alla andra. Men vid tävlingar där det anläggs start, mål, parkering och annat måste de naturligtvis ha markägarens tillstånd. Något som Anebyklubben hade vid tävlingen som beskrivs ovan.
Naturvårdsverket har också gett ut Allmänna Råd 96:4 som riktar sig till det rörliga friluftslivet i allmänhet och till orienteringssporten i synnerhet. I den ägnas mycket utrymme åt hur sporten måste ta hänsyn till vilt, fåglar och växter, i synnerhet under de känsliga tid då djurungar föds och kläcks.

Små tävlingar
I skriften har året delats in i perioder där den så kallade vårdatumperioden kräver störst hänsynstagande. Den infaller vid skilda tider beroende på var i landet orienteringsklubben finns. Som exempel kan nämnas att vårdatumperioden i Småland infaller tiden 11 maj–30 juni, medan den i Västerbottens kustland är 1 juni–10 juli.
Under vårdatumperioden i södra Sverige anser Naturvårdsverket att inga öppna arrangemang ska sanktioneras (det vill säga större tävlingar), medan föreningsinterna mindre tävlingar under vissa förutsättningar ska kunna genomföras.
– Vi är angelägna om att följa de allmänna råden. Det gäller inte bara i Aneby utan i hela Orienteringssverige, säger Ola Gustafsson som tidigare var redaktör för tidningen Skogssport och är väl insatt i frågor som rör orienteringen i landet.

Vill ha dialog
Eje Andersson är vice ordförande i Svenska Orienteringsförbundet och ansvarig för markfrågor. Han betonar vikten av att det finns en löpande dialog mellan orienterare, markägare och jägare. 
– Det fungerar i regel bra. Något undantag finns naturligtvis, det kan vara föreningar som inte har klart för sig vad som gäller. Men om klubbarna pratar med markägare och jägare inför tävlingar och gör det i god tid kommer man i regel överens.
Eje Andersson är angelägen om att orienteringsklubbarna ska följa de råd Naturvårdsverket ger, liksom de policydokument som förbundet själva upprättat.
– Vi ska naturligtvis ta stor hänsyn under den känsliga yngeltiden. Samtidigt ska man komma ihåg att det pågår verksamhet i naturen året om, till exempel av skogsbruket. Att det ska vara totalt störningsfritt tror jag inte är möjligt.

Nära fågelbo
Jägaren Per Klasson tycker ändå att orienterarna ska ta större hänsyn och informera sig bättre om markerna de ska tävla på.
– Jag är inte ute efter att hindra orienterare från att vara i naturen, tvärt om. Men när de sätter upp en kontroll hundra meter från ett fiskgjusbo är det inte bra. Det hade kunnat undvikas om de pratar med oss jägare först.
Ola Gustafsson är medveten om den kritiken.
– Vi kände inte till det. När vi har sådan information rödstreckar vi området på kartan för att undvika störningar. Vid större tävlingar rödstreckas stora områden, till exempel mossmarker, för viltets skull, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev