Jägareförbundet vill att regeringen omprövar och stoppar vårbockjakten i södra Sverige. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet vill stoppa jakt på vårbock i södra Sverige

Premium

Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige vill inte ha vårjakt på råbock. Kritiken mot vårbockjakt i södra Sverige får också stöd från övriga länsföreningar och Jägareförbundets förbundsstyrelse, som anser att regeringen ska ompröva beslutet.

Den första maj 2022 blir det tillåtet med vårjakt på råbock i hela landet, efter regeringens beslut om nya jakttider.

I södra Sverige har kritiken mot vårjakten varit hård.

 

Enad front

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundets ordförande.

Under en ordförandekonferens på Öster Malma lyfte länsföreningarna i södra Sverige det man ser som ett problem med vårjakt på råbock. Bland annat ett stort intresse från utländska jägare som köper jakter i södra Sverige. En utökad jakt på råbock befaras leda till en sned könsfördelning.

Jägareförbundets representanter är också kritiska till att regeringen inför vårjakt utan lokal förankring och acceptans.

– Det finns många anledningar till att regeringen behöver ompröva beslutet. Eftersom Jägareförbundets länsföreningar i södra Sverige inte vill ha jaktformen borde den inte ha tillåtits där, säger Peter Eriksson, förbundsordförande.

 

Lokal acceptans

Enligt Peter Eriksson är grunden för all jakt en lokal och regional viltförvaltning om utgår i lokala förutsättningar. Det skapar förståelse och acceptans för jakt, och är en självklarhet för jägarna.

– Därför blir det konstigt när regeringen inte lyssnar till vad de lokala företrädarna säger och vad förbundet framför, säger Peter Eriksson.

 

Sned könsfördelning

Ett ökat tryck på rådjursstammarna hotar enligt länsföreningarna i södra Sverige rådjursförvaltningen, och de positiva effekter vårbockjakt haft i mellersta Sverige behöver inte få samma resultat i den södra delen av landet. Här anges en annan ägostruktur med mindre marker och jaktområden, och ett annat jakttryck kopplat till ett stort intresse från utländska jägare.

– Regeringen och riksdag brukar ofta lyfta fram behovet av etik och att jakt ska skötas på ett klokt och hållbart sätt. När jägarna lyfter fram problemen som finns med vårbockjakt borde makthavarna ha lyssnat, säger Peter Eriksson.

 

Kräver omprövning

Jägareförbundet har landat i att vårjakt på råbock inte behövs i södra Sverige. Förbundet kommer därför att agera och begära att regeringen omprövar beslutet, samtidigt som man vill att vårjakt på råbock ska finnas kvar i mellersta och norra Sverige.

Peter Eriksson påpekar att viltförvaltningens svåraste uppgift inte är att styra jakten, utan att förvalta människor.

– Vi hade nyligen ett möte med alla länsföreningars ordförande. Deras oro för rådjursstammens kvalitet måste tas på allvar. Det går inte att ensidigt bara titta på biologi, utan regeringen måste se till helheten, där människan alltid ska finnas med i ekvationen, säger Peter Eriksson.

 

Medlemmar har reagerat

Lars Persson, ordförande Jägareförbundet Skåne.

Lars Persson, ordförande i Jägareförbundet Skåne, välkomnar beslutet.

– Det är jättebra, Jägareförbundet är en federation där vi supportar våra olikheter. Vårjakt kan fungera bra på vissa ställen, men här ser vi att vi redan idag har ett för högt jakttryck på bockar. Vill man minska stammen så ska jakten riktas mot getter och kid, säger Lars Persson.

Han påpekar att det redan idag är ett hårt jakttryck från danska jägare, som dagspendlar till Skåne för att jaga. Vårbockjakt i Skåne kan därför förhindra en adaptiv viltförvaltning och leda till en havererad rådjursstam.

– Vi är som du förstår inte glada över beslutet om vårbockjakt, och det finns ett stort tryck från våra medlemmar. Men det betyder inte att vi är emot de län som vill ha vårjakt. Det är viktigt att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och förutsättningar ser olika ut, säger Lars Persson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev