Efter höstens stora ollonproduktion och efter en mild vinter verkar vildsvinsstammen vara i stark tillväxt. I varje fall lokalt. Variationerna är stora. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundet: Starta vildsvinsjakten redan nu

På grund av ett rikt ollonår i södra Sverige samt en mild vinter har vildsvinen varit i god kondition vid brunsten och när kultingarna fötts. På många håll i vildsvinslänen rapporterar nu jägare om kullar som är större än normalt.

Fler vildsvin innebär ökad risk för skador. Särskilt vid den här tiden på året. Där jägarna ser att stammen ökar uppmanar Jägareförbundet jägarna att börja jaga vildsvin redan nu.

Jakten ska inriktas mot unga djur, så kallade årsgrisar, och främst bedrivas i skadeförebyggande syfte på och intill vallar och odlade fält. Uppmaningen gäller heller inte över allt, utan där jägare bedömer att det verkligen behövs.

Förra jaktåret sköts 97.626 vildsvin i Sverige, enligt Jägareförbundets avskjutningsstatistik Foto: Jan Henricson

 Färre vuxna djur

– Att säga något generellt för en viltstam är mycket svårt. Lokalt kan vi säga att vildsvinen ökar, men det varierar mycket och att dra några slutsatser i ett nationellt perspektiv är omöjligt, säger jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson i Jägareförbundets region syd.

Förbundets bedömer att föräldradjuren är färre jämfört med tidigare toppår, men att kullarna som fötts under vårvintern och våren är något större eller större än normalkullen.

– Där det finns mycket ek, exempelvis i Kalmar län, har det goda ollonåret varit gynnsamt för vildsvinen. Det innebär att djuren var i god kondition vid brunsten och när kultingarna föddes. Tillgången på ekollon kan också ha inneburit att unga gyltor kommit i brunst tidigare än normalt, säger Jesper Einarsson.

Lägger man till detta en mild vinter, ja då finns det alla förutsättningar för att vildsvinstammen i sådana trakter är på väg upp.

 

Är det inte vanskligt att dra sådana slutsatser enbart på iakttagelser som gjorts av enskilda jägare?

– Nej, vi tror inte det. Dels har jägarna i regel mycket bra koll på viltet i sina marker. Dels har vi erfarenheter från tidigare år att luta oss mot, säger Jesper Einarsson.

Med en växande vildsvinsstam ökar risken för skador på jordbruket. Foto: Jan Henricson

En resurs

Han poängterar att förbundet inte förespråkar någon slags kampanj som innebär att jägarna ska gå man ur huse för att skjuta vildsvin.

– Jakt ska bedrivas där man upplever att vildsvinen ökar och i första hand för att förebygga skador genom att störa dem på åkermarken. Vid den här tiden på året söker sig vildsvin till åkermark, företrädesvis till vallar för att båda böka och beta gräs samt till vissa nysådder där de kan orsaka omfattande skador.

Låt vildsvinen vara ifred i skogen där de känner sig trygga. Samarbete jägare emellan och med lantbrukarna är nödvändigt, framhåller Jesper Einarsson.

Förbundet rekommenderar att jakttrycket läggs på unga vildsvin, årsungar.

– Men vi menar inte att vi ska skjuta randiga kultingar. Vildsvinen är en resurs och ska förvaltas som en sådan. Etiken ska alltid stå i första rummet. Man kan säga så här: bestäm lokalt och i samverkan hur många vildsvin ni vill ha och anpassa jakttrycket utifrån det, säger Jesper Einarsson.

Jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson uppmanar jägarna att öka jakttrycket på vildsvin där man uppfattar att stammen är för stor. Foto: Jan Henricson

Fakta

Avskjutningen av vildsvin har de senaste åren varit både upp och ner, men tendensen är att stammen växer. Det senaste hela jaktåret fälldes 97.626 vildsvin. Att jämföra med 82.984 älgar.

Från jaktåret 2011/2012 har avskjutningen nästan fördubblats. Jaktvårdskonsulent Jesper Einarsson bedömer inte att vi får se några rekordsiffror innevarande jaktår, men att avskjutningen möjligtvis tar ett skutt uppåt och passerar gränsen 100.000 fällda djur jaktåret 2017/2018.

2011/2012: 54.930 vildsvin.

2012/2013: 97.293 vildsvin.

2013/2014: 83.878 vildsvin.

2014/2015: 89.642 vildsvin.

2015/2016: 97.626 vildsvin.

2016/2017: Statistiken är inte klar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev