Jägareförbundet Örebro län har blivit uppsagda från sitt jaktarrende på Sveaskogs mark Skogaholm. Marken ska emellertid fortsätta att utnyttjas i samband med utbildning. Foto: Martin Källberg

Jägareförbundet Örebro län uppsagda från utbildningsmark

Premium

Jägareförbundet Örebro län går miste om utbildningsmarken Skogaholm efter att Sveaskog sagt upp arrendet. Istället har ett nytt avtal träffats som innebär att förbundet får ta marken i anspråk vid de tillfällen utbildningar genomförs.

Jägareförbundet Örebro län har arrenderat Skogaholm Pålsboda i Hallsbergs kommun sedan 2008. I avtalet med Sveaskog om den 1.100 hektar stora marken har huvudsyftet varit att bedriva verksamhet för prioriterade grupper, som ungdomar, nya jägare, JAQT.

Men det har också bedrivits kommersiell verksamhet genom att förbundet sålt jakttillfällen till utomstående. Och enligt ordföranden för Jägareförbundet Örebro har inte det fungerat tillfredsställande. En uppfattning som delas av Sveaskog, som fått klagomål från grannar och andra.

 

Fundersamma medlemmar

Också medlemmar i förbundet har varit frågande till vissa delar av verksamheten. Särskilt som informationen varit undermålig. Enligt Jägareförbundet Örebros ordförande Göran Eriksson var det en av de första saker han tog itu med när han tillträdde för ett drygt år sedan.

Göran Eriksson är ordförande i Jägareförbundet Örebro län sedan ett år tillbaka.

Göran Eriksson, ordförande i Jägareförbundet Örebro län. Foto: Martin Källberg

– Transparensen var inte tillräckligt bra. Det är klart att medlemmar undrade vad det var frågan om när de såg att det jagades på marken, men inte kunde finna något om vad som föregick i kalendern för Skogaholm på vår hemsida, säger Göran Eriksson till Svensk Jakt.

 

Fått klagomål

Klagomål nådde också markägaren Sveaskog. Dessa handlade enligt en artikel i Sydnärkenytt om att marken utnyttjades mer av etablerade jägare än av de grupper som var huvudsyftet med verksamheten.

– Vår uppfattning är väl att man inte riktigt levt upp till avtalet. Under snart 12 år har det exempelvis varit bara en jakt för handikappade jägare. Dessutom har vi fått omfattande klagomål från grannmarker. Man vittnar om att det jagats för hårt. Man har jagat med fel typ av hundar som skapat problem för viltet, drivit djur för hårt, säger David Hedlund, jakt- och klövviltsansvarig på Sveaskog till Sydnärkenytts reporter.

 

Etik vid hundjakt

Göran Eriksson säger att det varit oklarheter med hundanvändningen, men ställer sig frågande till uppgifterna om att det jagats för hårt. Efter att han tillträdde ändrades reglerna från direkta skrivningar om hundars beskaffenthet, till att Jägareförbundets etiska riktlinjer för jakt med hund skulle tillämpas.

Det finns också uppgifter om att det förekommit ekonomiska oegentligheter. Något som Göran Eriksson tillbakavisar bestämt.

– I höstas gjorde revisorerna en genomlysning av vår verksamhet med särskild inriktning på Skogaholm. De hade synpunkter på att uppföljning och dokumentation kunde varit bättre, men att det förekommit något fuffens med ekonomin är endast ogrundad ryktesspridning, säger Göran Eriksson.

 

Prioriterade områden

Trots att arrendet nu avslutas ser Göran Eriksson positivt på framtiden för Jägareförbundet Örebros verksamhet på Skogaholm. I stället för att arrendera marken har man kommit överens med Sveaskog om att få disponera marken vid särskilda tillfällen.

– Det handlar då om våra prioriterade områden. En Jägarskola del 2 där nyblivna jägare får tillämpa och utveckla sina kunskaper är planerad. Jägareförbundets kvinnliga nätverk JAQT ska utnyttja marken vid något tillfälle. Utöver det planerar vi hundutbildningar och ungdomsverksamhet, säger Göran Eriksson.

Att sälja jakter är inte aktuellt.

– Nej, det är ett avslutat kapitel för vår del. Dessutom är det ju Sveaskog som numera disponerar jaktmarken. Hur de kommer att använda den i övrigt känner jag inte till, säger Göran Eriksson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev