Björnstammen fortsätter att öka i Norrbotten och ligger nu högt över det förvaltningsmål som viltförvaltningsdelegationen fastställt. Foto: Kenneth Johansson

Inventering visar att björnstammen ökar i Norrbotten

Björnstammen i Norrbotten fortsätter att öka. Det visar resultatet av förra årets björninventering.

Under hösten 2021 genomfördes en björnspillningsinventering i Norrbotten, och resultatet är nu klart. Totalt samlades 1.800 prover in av 900 deltagande personer, vilket i båda fallen är mer än vid tidigare inventeringar.

Av proverna identifierades 402 olika individer av björn.

 

Två modeller

Under inventeringen har länsstyrelsen använt två olika modeller, där den ena tar hänsyn till ett lågt antal hanar i jämförelse med antalet honor. Den modellen har använts tidigare och ger en beräknad björnstam på 650 individer.

”Den andra metoden, som används i övriga län, innehåller ingen sådan justering. Eftersom fjolårets inventering resulterade i så pass många prover är en justering inte längre lika nödvändig. När den här beräkningsmetoden används blir resultatet 544 björnar. Dock är det lite för tidigt att överge den justerade beräkningsmetoden ännu,” skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

 

Fortsatt ökning

Vilken modell som ger rätt numerär och vad som ska gälla framgent framgår inte, även om det ökade antalet prover stärker länsstyrelsen i sin bedömning.

”Ju bättre inventeringar vi gör i länet och ju fler insamlade prover, desto säkrare kommer vi kunna beräkna björnstammens storlek,” poängterar Rebecca Forsberg, handläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten i samma pressmeddelande.

Av de identifierade björnarna var 240 stycken, eller 60 procent, honor. Motsvarande för hanar var resultatet 162 stycken och 40 procent av björnstammen.

Sedan den förra inventeringen 2016 har björnstammen i Norrbotten ökat från 504 till 650 björnar.

Beslut om årets licensjakt på björn väntas denna vecka.

Förvaltningsmål

Viltförvaltningsdelegationen i Norrbottens län beslutade våren 2021 att förvaltningsmålet för björn ska vara 500 individer. Förvaltningsintervallet, som populationen kan fluktuera inom, fastställdes till 250 - 600 individer. Målet och intervallet togs fram i samverkan med övriga länsstyrelser i det norra rovdjursförvaltningsområdet. Förvaltningsintervallet är baserat på den årliga variationen i björnstammens populationsstorlek i länet, vilket huvudsakligen syftar till att minska risken för att stammen hamnar under miniminivån enbart på grund av naturlig fluktuation.

Källa: Länsstyrelsen i Norrbotten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev